Mantelzorgpremie

Welzijn Gezondheid

Beschrijving

Mantelzorg is de thuiszorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familieleden, vrienden, kennissen of buren. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is. De mantelzorger kan een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De zorgbehoevende moet minstens 65 jaar oud zijn op het moment van de zorgverlening.

De zorgbehoevende dient gedomicilieerd en effectief woonachtig te zijn in Lokeren. Personen die in een instelling verblijven kunnen niet genieten van deze mantelzorgpremie.

De premie wordt slechts toegekend als voor de zorgbehoevende geen tussenkomst is verleend vanuit de Vlaamse Zorgverzekering.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

Procedure

De mantelzorger kan het aanvraagformulier aanvragen bij het sociaal huis.

Wat meebrengen

Attest van zorgbehoevendheid

- een score van 30-34 punten hebben op de BEL-schaal, afgeleverd door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering of

- een score hebben op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vanaf 12 punten tot en met 14 punten.

Aanslagbiljet personenbelasting

De persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende inwoont dient te voldoen aan volgende inkomensvoorwaarden:

-          als alleenstaande: netto belastbaar inkomen hebben dat  niet groter is dan 33.458,78 euro op jaarbasis

-          in geval van gehuwden of samenwonenden: een gezamenlijk netto belastbaar inkomen hebben dat de 39.542,42 euro op jaarbasis niet overschrijdt.

Deze bedragen worden verhoogd met 10 % per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10 % voor iedere persoon met een handicap van minstens 66 % die deel uitmaakt van het gezin. Voormeld maximum inkomen houdt rekening met de evolutie van de gezondheidsindex. Het referentiecijfer is dat van de maand december 2007. De bovengrens van de inkomens wordt per 1 januari van elk jaar aangepast aan de gezondheidsindex van de maand december die de aanpassing voorafgaat.

Indien de zorgbehoevende zelf de premie aanvraagt, gelden de inkomensgrenzen als “alleenstaande”.

Prijs

125 euro op jaarbasis

Team Onthaal

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren
09 340 86 04
onthaal@lokeren.be

Deze dienst werkt enkel op afspraak, elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Sociaal Huis
Dienst Onthaal

Lepelstraat 4
9160 Lokeren
09 340 86 04

onthaal@lokeren.be