Leefloon ontvangen

Welzijn Geldzorgen (Sociaal Huis)

Beschrijving

U heeft recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • uw werkelijke verblijfplaats is in België;
 • u heeft de Belgische nationaliteit;
 • u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u heeft kind(eren) ten laste of u bent minderjarig én zwanger;
 • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kan er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen;
 • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid;
 • u heeft eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage,... 

Procedure

U vraagt het leefloon aan bij het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de gemeente waar je gewoonlijk verblijft (op datum van de hulpaanvraag). U brengt de nodige documenten mee. 

Na sociaal onderzoek en beslissing van het Bijzonder Comité Sociale Dienst krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Huurovereenkomst
 • Inschrijvingsbewijs VDAB
 • Bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont
  • bewijzen van de actuele uitgaven van alle gezinsleden
  • overzicht van eventuele schulden
  • overzicht van de onroerende goederen indien u of de mensen waarmee u samenwoont deze bezit

Prijs

Het bedrag waarop u recht heeft, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als “samenwonende”.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn
 • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste heeft, wordt u beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Financiële hulpverlening

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren


Deze dienst werkt enkel op afspraak, elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

Gesloten

Dinsdag:

Gesloten

Woensdag:

Gesloten

Donderdag:

Gesloten

Vrijdag:

Gesloten

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Sociaal Huis
Lepelstraat 4
9160 Lokeren
financielebegeleiding@lokeren.be

 

Werken enkel op afsrpaak.