Leefloon ontvangen

Welzijn Geldzorgen (Sociaal Huis)

Beschrijving

U heeft recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • uw werkelijke verblijfplaats is in België;
 • u heeft de Belgische nationaliteit;
 • u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u heeft kind(eren) ten laste of u bent minderjarig én zwanger;
 • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kan er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen;
 • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid;
 • u heeft eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage,... 

Procedure

U vraagt het leefloon aan bij het Sociaal Huis van de gemeente/stad waar je gewoonlijk verblijft (op datum van de hulpaanvraag). U brengt de nodige documenten mee. 

Na sociaal onderzoek en beslissing van het Bijzonder Comité Sociale Dienst krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Huurovereenkomst
 • Inschrijvingsbewijs VDAB
 • Bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont
  • bewijzen van de actuele uitgaven van alle gezinsleden
  • overzicht van eventuele schulden
  • overzicht van de onroerende goederen indien u of de mensen waarmee u samenwoont deze bezit

Prijs

Het bedrag waarop u recht heeft, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als “samenwonende”.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn
 • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste heeft, wordt u beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Financiƫle hulpverlening

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren
09 235 03 00
financielebegeleiding@lokeren.be

Op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Dinsdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Woensdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Donderdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Vrijdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten