Landbouwcompensatiefonds en schadecommissie

Ondernemen Landbouw (Ondernemen)

Beschrijving

Dit fonds bestaat sinds 2000 en is eind 2007 volledig hernieuwd. Elke land- en tuinbouwer die akkers en weiden heeft die worden afgebakend door hoogstammige bomen, knotbomen en houtkanten, komen in aanmerking tot het verkrijgen van een financiële compensatie voor de schade die hun teelten of weiden oplopen door voornoemde randbegroeiing indien voldaan is aan de voorwaarden in het reglement. U kan de subsidie elk jaar aanvragen van 1 mei tot 30 september bij de dienst milieu en landbouw d.m.v. het aanvraagformulier. In het reglement kan u de voorwaarden terugvinden.

 

Schadecommissie

Download hier het aanvraagformulier.

KLE’s

Elke burger die op grondgebied Lokeren voorziet in de aanleg en onderhoud van hoogstammige bomen, houtkanten, knotbomen, hagen, poelen…komt in aanmerking tot het verkrijgen van financiële compensatie ervan mits voldaan is aan de voorwaarden in het reglement. Het aanvraagformulier KLE kan u downloaden of verkrijgen op de dienst Economie.

Provincie

De Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen voorziet een tussenkomst voor het aanleggen van erfbeplanting & landschapsintegratie en natuurlijke waterzuiveringssystemen op land- en tuinbouwbedrijven.

Onderhoud en (her)aanleg van kleine landschapselementen (knotwilgen en veedrinkpoelen)

Knotwilgenrijen en veedrinkpoelen zijn waardevolle, typische elementen van het Oost-Vlaamse landschap. Ze hebben een belangrijke functie als leef- en schuilplaats voor dieren. Maar door gebrekkig onderhoud en doordat ze economisch onrendabel zijn, verdwijnen ze in snel tempo.

Particulieren, landbouwers en verenigingen kunnen een toelage krijgen voor het onderhoud en/of de aanleg van landschapselementen. De knotwilgen of veedrinkpoelen moeten wel in gebieden liggen waar het provinciebestuur natuurbehoudsprojecten tot ontwikkeling brengt (het Krekengebied, de Boven-Scheldevallei, de Beneden-Schelde- en Durmevallei of de Poekebeekvallei).

Soortenbeschermingsprojecten

Elk Regionaal Landschap, Bosgroep of erkende terreinbeherende natuurvereniging kan een subsidie aanvragen voor projecten die de instandhouding en het herstel van het leefgebied van prioritaire aandachtsoorten (soorten die voorkomen op de Vlaamse Rode Lijsten of provinciale aandachtssoorten) tot doel hebben.

Het toepassingsgebied van het project is het grondgebied Oost-Vlaanderen, doch projecten die invulling geven aan de natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang - zoals geselecteerd in het Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen - krijgen de voorkeur.

Dienst Milieu en Klimaat

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 61
milieu.klimaat@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 
Vrijdag: van 9 - 12 uur