Integratietegemoetkoming / inkomensvervangende tegemoetkoming

Welzijn Personen met een beperking

Beschrijving

Als je verdienvermogen met minstens 2/3e verminderd is, kan je recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming. Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming is in eerste instantie afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon verschillen.

Om een integratietegemoetkoming te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten.

Een IVT/IT kan toegekend worden vanaf 18 jaar.

Procedure

Je dient jouw aanvraag in bij het Sociaal Huis. 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voert een administratief onderzoek uit naar jouw inkomsten en gezinssituatie. Het centrum voor medische expertise beoordeelt jouw handicap. Als je een tegemoetkoming wordt toegekend, ontvang je deze vanaf de maand volgend op de aanvraagdatum.

Wat meebrengen

Identiteitskaart en indien nodig volmacht

Afdeling Welzijn - dienst Zorg en Preventie

Contact

Grote Kaai 20, 9160 Lokeren
09 235 03 00
zorgenpreventie@lokeren.be

ENKEL beschikbaar op afspraak.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten