Huwelijk in het buitenland

Documenten Huwelijk

Beschrijving

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet u - na uw terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. Belgen kunnen vragen om van de buitenlandse huwelijksakte een Belgische DABS akte te maken. Deze akte dient op een correcte manier voorzien te worden van een apostille/legalisatie en te laten vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands.

Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België moet u de uittreksels opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden.

Akte inschrijven

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats ofwel van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Verblijft u in het buitenland en bent u niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente kan u de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

  • uw woonplaats in België
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad 
  • uw geboorteplaats.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Bent u geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • gelegaliseerd zijn
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. U moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren. In België kan u de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.
  • In sommige gevallen zal de huwelijksakte eerst voorgelegd worden aan het Parket alvorens tot erkenning van de akte over te gaan.

Wat meebrengen

identiteitskaart en huwelijksakte voorzien van eventuele apostille/legalisatie + beëdigd vertaling Nederlands

Prijs

gratis

 

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.