Huwelijk

Documenten Huwelijk

Beschrijving

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk moet voltrokken worden in het gemeentehuis. Het kan evenwel op een andere openbare plaats met neutraal karakter voltrokken worden, indien de gemeenteraad dergelijke plaats heeft aangewezen.

Voorwaarden

 

De voorwaarden om te huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan je de nationaliteit hebt. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • De minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
 • Beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • Een huwelijk tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap is verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Dit verzoek dient gericht te worden aan de Minister van Justitie.
 • Iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod op bigamie geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Een schijnhuwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden. 

Men mag geen huwelijk aangaan:

 •         vóór de ontbinding van een bestaand huwelijk.
 •          vóór de beëindiging van een bestaande wettelijke samenwoning, tenzij het dezelfde partij betreft.

Procedure

 1. Hoe en wanneer leg je een huwelijk vast?

Om een huwelijk aan te gaan zijn er 2 voorbereidende stappen: de huwelijksreservatie en de huwelijksaangifte. 

 1. De huwelijksreservatie
  Bij de huwelijksreservatie geef je - ten vroegste een jaar en uiterlijk 6 weken op voorhand - de gewenste datum en uur van jouw huwelijk door via burgerzaken@lokeren.be. Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Voor een vlotte behandeling van een reservering die per e-mail wordt aangevraagd, verzoeken wij jou om altijd volgende gegevens te vermelden:
 • de volledige namen van beide partners
 • de rijksregisternummer van beide partners
 • een telefonisch contactnummer

Op onderstaande momenten kan je een huwelijk reserveren (niet op zon- en feestdagen). Is jouw gewenste datum en uur beschikbaar? Dan ontvang je een bevestiging via een bewijs van reservatie.

 1. De huwelijksaangifte
  Na de reservatie dient de eigenlijke aangifte nog te gebeuren. Dit doe je vanaf 6 maanden tot en met 1 maand voor het geplande huwelijk. Wensen jullie bijvoorbeeld te huwen op 2 juli, dan is de aangifte mogelijk ten vroegste op 2 januari, en ten laatste op 2 juni. Op het moment van de aangifte bij de dienst Burgerzaken dient minstens een van beide partners in Lokeren woonachtig te zijn. Voor de aangifte melden jullie zich samen aan het loket aan. Kan een van jullie niet niet aanwezig zijn? Dan dient een gelegaliseerde volmacht van deze partner voorgelegd te worden. Een model hiervoor vind je hier.

Maak een afspraak:

 1. Waar en wanneer vindt het huwelijk plaats?

Het huwelijk vindt plaats in de trouwzaal van het stadhuis en wordt ten laatste 6 maanden na de huwelijksaangifte en ten vroegste 1 maand na de huwelijksaangifte afgesloten door de ambtenaar van burgelijke stand. Wordt het huwelijk niet voltrokken binnen de voorzien termijn na de huwelijksaangifte (max. 6 maanden)? Dan moet er een nieuwe aangifte opgesteld worden waarbij alle nodige documenten opnieuw voorgelegd dienen te worden.

Goed om weten!

 • De trouwzaal in het stadhuis is bereikbaar via de ingang aan de Markt (eerste verdieping). Een alternatieve toegang via de lift is op aanvraag beschikbaar.
 • De plaatsen in de trouwzaal zijn beperkt. Er zijn stoelen voorzien voor het koppel en de suite (16 in totaal). Andere familieleden en vrienden kunnen in de hal de ceremonie bijwonen, maar ook hier zijn de plaatsen beperkt.
 • Het is niet toegelaten om duiven los te laten of confetti, rozenblaadjes of rijst te gooien naar de bruid en bruidegom na de ceremonie. 

Heb je extra vragen over de ceremonie? Contacteer onze ceremoniemeester op 09 235 31 00.

 1. Spreek je geen Nederlands?

Huwelijken worden door de ambtenaar voltrokken in het Nederlands. Spreekt 1 van de partners geen Nederlands, dan stellen jullie zelf een beëdigd tolk aan op eigen kosten. De gegevens van de tolk moeten uiterlijk 2 weken voor het huwelijk bezorgd worden aan de dienst Burgerlijke stand om aan het huwelijksdossier toe te voegen.

 

Wat meebrengen

Om tot een huwelijksaangifte over te gaan, moet je volgende documenten voorleggen:

 • De identiteits- of verblijfskaarten van beide partners;
 • Bijkomende documenten:
  • Deze worden vanuit de dienst zelf opgevraagd op voorwaarde dat deze in een Belgische gemeente verkrijgbaar zijn. Daar hoeven jullie zich dus niet zelf om te bekommeren.
  • Indien deze documenten echter niet in een Belgische gemeente verkrijgbaar zijn, bekom je bij onze dienst Burgerlijke Stand een informatieve lijst met info over de concrete documenten waarmee je - afhankelijk van jouw specifieke situatie - jouw dossier dient aan te vullen. Hou er rekening mee dat het verkrijgen van deze documenten in sommige gevallen enige tijd in beslag neemt. Je hebt er dan ook alle belang bij om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Prijs

 • Huwelijk tijdens weekdagen (behalve vrijdag) zonder praal: 18 euro.
 • Huwelijk tijdens weekdagen met praal: 68 euro.
 • Huwelijk op zaterdag met praal: 118 euro

Dit bedrag dient via bancontact betaald te worden.

Uitzonderingen

Indien je in het buitenland gehuwd bent, kan je jouw huwelijksakte in België laten registreren. 

 • Bezitten beide partners de Belgische nationaliteit? Maak hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerlijke Stand.

 • Bezit minstens één van beide partners niet de Belgische nationaliteit, dan maak je een afspraak bij de dienst Andere Nationaliteiten.

Regelgeving

Artikelen 143 tot en met 226 van het Burgerlijk Wetboek

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.