Huwelijk

Documenten Huwelijk

Beschrijving

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, al dan niet van hetzelfde geslacht, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk moet voltrokken worden in het gemeentehuis. Het kan evenwel op een andere openbare plaats met neutraal karakter voltrokken worden, indien de gemeenteraad dergelijke plaats heeft aangewezen.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn :

 • minimumleeftijd : de minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten : beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel : huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Zo een verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale  wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk :  een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wetgeving.

Procedure

1. Hoe en wanneer kan u een huwelijk vastleggen?

Om een huwelijk aan te gaan zijn er 2 voorbereidende stappen: de huwelijksreservatie en de huwelijksaangifte. Deze kunnen mogelijks gelijktijdig verlopen.

a. De huwelijksreservatie

Bij de huwelijksreservatie kan u - ten vroegste een jaar en uiterlijk 6 weken op voorhand - de gewenste datum en uur van uw huwelijk opgeven. Dit kan via mail naar burgerzaken@lokeren.be
Telefonisch reserveren is niet mogelijk.

Voor een vlotte behandeling van een reservering die per e-mail wordt aangevraagd, verzoeken wij u om steeds volgende gegevens te vermelden

 • de volledige namen van beide partners
 • de rijksregisternummers van beide partners
 • een telefonisch contactnummer

 • Op volgende momenten kan een huwelijk gereserveerd worden (niet op zon- en feestdagen):

  Als uw gewenste datum en uur beschikbaar zijn, ontvangt u bevestiging hiervan via een bewijs van reservatie.

  b. De huwelijksaangifte

  Na de reservatie dient de eigenlijke aangifte nog te gebeuren. Dit kan vanaf 6 maanden tot en met 1 maand voor het geplande huwelijk. Wenst u bijv. te huwen op 2 juli, dan is de aangifte mogelijk ten vroegste op 2 januari, en ten laatste op 2 juni.
  Op het moment van de aangifte bij de dienst Burgerzaken van Lokeren dient minstens een van beide partners in Lokeren woonachtig te zijn.

  Voor de aangifte dient u zich beiden samen aan het loket aan te melden. Kan een van beide partners niet aanwezig zijn, dan dient een gelegaliseerde volmacht van deze partner voorgelegd te worden. Een model hiervoor kan u hier vinden.

  Maak een afspraak:

  2. Waar en wanneer kan het huwelijk plaatsvinden?

  Het huwelijk vindt plaats in de trouwzaal van het Stadhuis. Deze kan bereikt worden via de ingang aan de markt (eerste verdieping - alternatieve toegang via lift is op aanvraag beschikbaar).

  Het huwelijk wordt ten laatste 6 maanden na de huwelijksaangifte, en ten vroegste 1 maand na de huwelijksaangifte, afgesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Is het huwelijk niet voltrokken binnen de voorziene termijn (max. 6 maanden) na de huwelijksaangifte, dient een nieuw aangifte opgesteld te worden waarbij alle nodige documenten opnieuw dienen voorgelegd te worden.

  Opgelet: Ten tijde van corona is het aantal personen tijdens de ceremonie beperkt!
  De huidige maatregelen kan u 
  hier terugvinden.

  Wat meebrengen

  Om tot een huwelijksaangifte te kunnen overgaan, dient u steeds volgende documenten voor te leggen:

  • De identiteits- of verblijfskaarten van beide partners
  • Bijkomende documenten:
   • deze worden vanuit de dienst zelf opgevraagd op voorwaarde dat deze in een Belgische gemeente verkrijgbaar zijn. U hoeft zich hier zelf dan niet verder om te bekommeren.
   • indien deze deze documenten echter niet in een Belgische gemeente verkrijgbaar zijn, kan u bij onze dienst een informatieve lijst bekomen met informatie over de concrete documenten waarmee u -afhankelijk van uw specifieke situatie - uw dossier nog dient aan te vullen. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van deze documenten in sommige gevallen wel enige tijd in beslag neemt.  U hebt er dan ook alle belang bij om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

  Prijs

  Huwelijk tijdens weekdagen (behalve vrijdag) zonder praal: 18 euro

  Huwelijk tijdens weekdagen met praal: 68 euro

  Huwelijk op zaterdag met praal: 118 euro

  Wij verzoeken u dit bedrag met bancontact te willen betalen.

  Uitzonderingen

  Indien u in het buitenland gehuwd bent, kan u uw huwelijksakte in België laten registreren. 

  - Bezitten beide partners de Belgische nationaliteit, dan maakt u hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerlijke Stand.

  - Bezit minstens één van beide partners niet de Belgische nationaliteit, dan dient u een afspraak te maken bij de dienst Andere Nationaliteiten.

  Regelgeving

  Artikelen 143 tot en met 226 van het Burgerlijk Wetboek

  Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

  Contact

  Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
  09 340 94 25
  burgerzaken@lokeren.be

  Enkel op afspraak

  Locatie

  Openingsuren

  Deze dienst is momenteel gesloten

  Maandag:

  8:00
  21:00
  09:00-12:00
  13:30-17:00

  Dinsdag:

  8:00
  21:00
  13:30-19:00

  Woensdag:

  8:00
  21:00
  09:00-12:00
  13:30-17:00

  Donderdag:

  8:00
  21:00
  13:30-19:00

  Vrijdag:

  8:00
  21:00
  09:00-12:00

  Zaterdag:

  Gesloten

  Zondag:

  Gesloten

  Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
  Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.