Huur van een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Wonen Huren

Beschrijving

Sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren studio's, woningen of appartementen in het Vlaamse Gewest aan mensen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Voorwaarden

  • u moet meerderjarig zijn
  • uw inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
  • op het ogenblik van de inschrijving mag u geen woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
  • u moet voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid: deze voorwaarde is alleen van toepassing op een huurder die na 1 januari 2008 huurder is van een sociale huurwoning. Voor beide voorwaarden moet u een aantal documenten kunnen voorleggen. De sociale huisvestingsmaatschappij kan u hiermee helpen.
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle voorwaarden en meer informatie over huren bij een shm vindt u op de website van de VMSW.

Procedure

Om u in te schrijven, neemt u best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar u wil wonen.

In Lokeren kan u terecht bij SHM Tuinwijk.

Meersstraat 8
9160 LOKEREN
Tel.: 09 348 27 38
Fax: 09 349 02 96
E-mail: info@tuinwijk.be

https://tuinwijk.be

Telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren

Openingsuren: maandag: van 13.00 tot 17.00 uur
maandag van 17.00 – 18.00 uur: na afspraak
woens- & vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur

Wanneer u langs gaat, neemt u best volgende documenten mee:

  • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
  • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
  • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de chronologische lijst van de in aanmerking te nemen kandidaten,

In sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Meer informatie over de voorwaarden, procedure en toewijzing vindt u op de website van de VMSW of kan u navragen bij uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
huisvesting@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten