Hemelwater en infiltratiepremie

Wonen Bouwen

Beschrijving

Bij de stad kan je een premie aanvragen voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening. Dit kan bij een bestaande woning of bij een verbouwing ongeacht of je hiervoor een vergunning moet hebben of niet. 

 

Voorwaarden

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • regenwaterput van min. 5000 liter
  • het regenwater dient hergebruikt te worden (min. één aansluiting op een toilet of een wasmachine)
  • voor een infiltratievoorziening kan dit enkel indien het gaat om een open infiltratie en als je dit vrijwillig aanlegt

Procedure

De aanvraag gebeurt via het specifieke aanvraagformulier. Uw aanvraag wordt nagekeken en voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zodra dit is goedgekeurd, wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

Wat meebrengen

Bij het aanvraagformulier moet u een kopie van uw factuur bijvoegen evenals een attest van de keuring van de binnenwaterinstallatie.

Kijk op www.aquaflanders.be voor een erkende keurder in onze regio.

Prijs

De premie bedraagt € 500 voor een regenwaterput en € 200 voor een infiltratievoorziening.

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
huisvesting@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten