Groepsopvang - kinderdagverblijven (EVA vzw Gezinswelzijn i.s.m. Stad Lokeren)

Onderwijs Kinderopvang

Beschrijving

Het kinderdagverblijf Patjoepelke-Wistik is een groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en wordt georganiseerd door EVA-vzw Gezinswelzijn in opdracht van stad Lokeren. 

Kinderopvang Patjoepelke-Wistik streeft naar een warme, affectieve opvang met een accent op positieve ontwikkeling voor elk kind. De kinderdagverblijven voldoen aan de eisen die de overheid stelt in het kader van kwaliteitsvolle opvang zoals ze opgenomen zijn in het decreet baby’s en peuters dat van kracht is sinds 1 april 2014. Voor meer info kan je terecht op de website kindengezin.be, luik kinderopvang.

Er zijn drie kinderdagverblijven, verspreid over 3 locaties in Lokeren.

  • Kinderdagverblijf Patjoepelke Sportlaan, Sportlaan 4.
  • Kinderdagverblijf Patjoepelke Spoele, Spoele 37a.
  •  Kinderdagverblijf Wistik, Eksaardedorp 86.                                                                               

Je vindt hier meer info over deze locaties.  Wil je graag lezen en zien hoe de dagelijkse werking eruit ziet? Dan vind je ook heel wat info terug in onze nieuwsbrieven en filmpjes. Die vind je hierterug. 

In elk kinderdagverblijf is de dagelijkse leiding in handen van een diensthoofd. Zij coördineren de dagelijkse werking, coachen het team van begeleidsters en logistiek medewerkers, verzorgen  het contact met de ouders en waken over de kwaliteit van de dienstverlening. De kinderdagverblijven willen meer zijn voor ouders en kinderen dan alleen maar opvang. Onze medewerkers en ouders wisselen doorlopend ervaringen uit. Wij inspireren elkaar en maken samen werk van positief opvoeden, zoals het uitgewerkt is in onze visie PLUIM. Deze is mede geïnspireerd door de visie van Reggio Emilia (educatieve ondersteuning) en MISC (emotionele ondersteuning).

Meer daarover vind je terug op:

* REGGIO: Reggio Children of  Kiddo 

* MISC:  Basistekst MISC of Kiddo

    

Elke leefgroep heeft een aantal vaste mensen, zodat de kinderen zich hieraan kunnen hechten. Daarnaast hebben we een aantal ‘vlinders’ in dienst die helpen waar het druk is of vervangen waar nodig. 

In de babygroep volgen we het babydagritme. Dit wil zeggen dat we rekening houden met en inspelen op de behoefte aan rust- en voedingsmomenten die van kind tot kind varieert. De gewoonten van uw baby kunnen besproken worden tijdens het infomoment en de wenmomenten die in onderling overleg met de ouders afgesproken worden. 

De baby’s gaan rond de leeftijd van 18 maand over naar de peutergroep. Daarbij houden we rekening met de behoeften van uw kind en de bezetting in de groepen. Eerst zullen de overstappertjes een aantal keer ‘proefspelen’ en krijgen de ouders uitleg in de peutergroep, daarna maken zij effectief de overstap. Bij de peuters hanteren we een vaste dagindeling met meer structuur om de kinderen houvast te geven.  

Voorwaarden

De kinderdagverblijven bieden opvang aan kinderen tussen 0 en 3 jaar, de opvang stopt als de kinderen naar school gaan. Volgens de regels van Kind en Gezin geven we absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen. Omdat we subsidies ontvangen, moeten we daarnaast voorrang geven aan:

  • Alleenstaanden
  • Gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • Pleegkinderen

Op jaarbasis moeten minstens 20% van de kinderen komen uit gezinnen met minstens 2 kenmerken van de voorrangsgroepen of komen uit kwetsbare gezinnen. Zolang het kinderdagverblijf geen 20% heeft, wordt afgeweken van de absolute voorrang in kader van een werksituatie. Raadpleeg de website van Kind en Gezin voor meer informatie hierover.  

Procedure

Informatie over inschrijving en opname kan verkregen worden bij de diensthoofden van de kinderdagverblijven. Een inschrijving gebeurt door het invullen van een formulier ‘aanvraag tot inschrijving’ (met een minimum van 3 dagen per week). Dit kan via kdv.patjoepelke@lokeren.be of ter plaatse in het kinderdagverblijf in de Sportlaan. Voor meer informatie over werking, organisatie en administratie kan je terecht bij de verantwoordelijken van één van de drie kinderdagverblijven.

Prijs

De prijs die ouder(s) voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen. Ouder(s) moeten zelf hun inkomenstarief berekenen via www.kindengezin.be,  'Mijn Kind en Gezin'. Na het berekenen van uw inkomenstarief krijgt u het 'attest inkomenstarief' per mail doorgestuurd. Dit attest bezorgt u aan het kinderdagverblijf ten laatste de dag voor de start van de opvang.

Ouders kunnen voor deze berekening ook  terecht  in het Lokaal Loket Kinderopvang

De dagprijs vergoedt alle verblijfskosten binnen de uren van het kinderdagverblijf. Ook middagmaal en vieruurtje zijn in de prijs inbegrepen. Flesvoeding - poeder in verdeeldoosjes en gesteriliseerde flessen - brengen de ouders zelf mee, alsook dieetvoeding en een koortswerend middel. Voor het gebruik van wegwerpluiers en de afvalverwerking wordt een toeslag gevraagd, net als voor de gebruikte verzorgingsproducten inclusief zonneproducten.

Het effectief te betalen bedrag per opvangdag hangt af van de verblijfsduur. 

  • Volledige dag aanwezigheid: uw kind is meer dan 5 uur aanwezig, u betaalt de volledige  dagprijs.
  • Halve dag aanwezigheid: uw kind is minder dan 5 uur aanwezig, u  betaalt 60 % van de dagprijs. 

NIEUWSBRIEVEN EN INFO

U kan hier onze nieuwsbrieven en andere info over de dagelijkse werking bekijken.

Kinderopvang Patjoepelke-Wistik

Contact

Sportlaan 4, 9160 Lokeren
09 239 01 80
kdv.patjoepelke@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
07:00-18:00

Dinsdag:

8:00
21:00
07:00-18:00

Woensdag:

8:00
21:00
07:00-18:00

Donderdag:

8:00
21:00
07:00-18:00

Vrijdag:

8:00
21:00
07:00-18:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten