Bewijs van nationaliteiten

Documenten Identiteit (Papieren)

Beschrijving

Het attest van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je de Belgische nationaliteit bezit. Dit attest is o.a. vereist om een activiteit te mogen uitvoeren waarvoor de Belgische wet het bezit van de Belgische nationaliteit vereist.

Voorwaarden

 • Dit attest kan enkel aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van de hoofdverblijfplaats van betrokkene.
 • Dit attest is enkel dienstig voor personen met de Belgische nationaliteit.

Wie kan aanvragen?

 • de betrokkene voor zichzelf
 • een vertegenwoordiger van rechtswege (vb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder)
 • derden (publieke/private instellingen) voor zover de afgifte ervan is voorgeschreven door of krachtens de wet
 • andere derden, voor zover zij in het bezit zijn van een volmacht + een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager

Procedure

ONLINE

 • Je kan het attest onmiddellijk downloaden via online aanmelding met je eID op MijnDossier de online toepassing van het Rijksregister (zie echter aandachtspunten).
 • Via het e-loket (button/knop onderaan deze pagina). Je krijgt bericht via mail wanneer je het attest kan downloaden

LOKET

Meld je aan bij de loketten van de dienst Burgerzaken

Wat meebrengen

Wat heb je nodig bij een online aanvraag?

 • je eigen identiteitskaart en een identiteitskaartlezer, volg de verdere instructies

Wat heb je nodig bij een aanvraag aan het loket?

Aanvraag voor jou persoonlijk:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart

Aanvraag op basis van volmacht:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart
 • een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager + een volmacht; hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken. 

Prijs

Gratis

Uitzonderingen

AANDACHTSPUNTEN

1.- Als het attest dienstig is voor gebruik in het buitenland, is het belangrijk om dit duidelijk bij aanvraag te vermelden. Houd in dit geval ook rekening met het volgende:

 • De bruikbaarheid in het buitenland van een attest opgevraagd via MijnDossier is niet gegarandeerd. Je kan wel een geldig attest bekomen voor het buitenland via een online e-loketaanvraag of persoonlijke aanvraag aan de loketten.
 • Het attest, voorzien van een geldige handtekening voor het buitenland, ontvang je pas – zowel bij een online e-loket als persoonlijke aanvraag aan het loket - na enkele dagen wachttijd.

2.- Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen (wegens bijv. ontbrekende informatie of het niet vervullen van de aanvraagvoorwaarden), word je hiervan op de hoogte gesteld.

Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 41
burgerzaken@lokeren.be

Enkel op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket