Bewijs van leven

Documenten

Beschrijving

Het attest van leven vermeldt of een persoon nog in leven is volgens de gegevens van het Rijksregister. Met dergelijk document kan je op vraag van derden (bijv. de pensioendienst of verzekeringsinstelling) aantonen dat je nog in leven bent zonder persoonlijk te moeten langsgaan.

Voorwaarden

Waar kan je dit aanvragen?

Dit attest kan enkel aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van de plaats van domicilie van betrokkene.

Wie kan aanvragen?

  • de betrokkene voor zichzelf
  • een vertegenwoordiger van rechtswege (vb. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder)
  • derden (publieke/private instellingen) voor zover de afgifte ervan is voorgeschreven door of krachtens de wet

Procedure


ONLINE

  • Je kan het attest onmiddellijk downloaden via online aanmelding met je eID op MijnDossier, de online toepassing van het Rijksregister (zie echter aandachtspunten).
  • Via het e-loket [knop onderaan deze pagina]. Je krijgt bericht via mail wanneer je het attest kan downloaden.


Wat meebrengen

Wat heb je nodig bij een online aanvraag?

  • je eigen identiteitskaart en een identiteitskaartlezer, volg de verdere instructies

Prijs

Gratis

Uitzonderingen

AANDACHTSPUNTEN

1.- Als het attest dienstig is voor gebruik in het buitenland, is het belangrijk om dit duidelijk bij aanvraag te vermelden. Houd in dit geval ook rekening met het volgende:

  • De bruikbaarheid in het buitenland van een attest opgevraagd via MijnDossier is niet gegarandeerd. Je kan wel een geldig attest bekomen voor het buitenland via een online e-loket aanvraag.

2.- Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen (wegens bijv. ontbrekende informatie of het niet vervullen van de aanvraagvoorwaarden), word je hiervan op de hoogte gesteld.

Regelgeving


Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket