Bewijs van leven

Documenten

Beschrijving

Het attest van leven vermeldt of een persoon nog in leven is volgens de gegevens van het Rijksregister. Met dergelijk document kan je op vraag van derden (bijv. de pensioendienst of verzekeringsinstelling) aantonen dat je nog in leven bent zonder persoonlijk te moeten langsgaan.

Voorwaarden

Waar kan je dit aanvragen?

Dit attest kan enkel aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van de plaats van domicilie van betrokkene.

Wie kan aanvragen?

 • de betrokkene voor zichzelf
 • een vertegenwoordiger van rechtswege (vb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder)
 • derden (publieke/private instellingen) voor zover de afgifte ervan is voorgeschreven door of krachtens de wet
 • andere derden, voor zover zij in het bezit zijn van een volmacht + een recto-verso kopie of (digitale) foto‘s van de identiteitskaart van de aanvrager

Procedure

http://lokeren.be/assets/5e393142782354eda5091451/optimized/VOLMACHTFORMULIER - 2019.10.17.docxhttp://lokeren.be/assets/5e393142782354eda5091451/optimized/VOLMACHTFORMULIER - 2019.10.17.docxhttp://lokeren.be/assets/5e393142782354eda5091451/optimized/VOLMACHTFORMULIER - 2019.10.17.docxVia welke manier aanvragen?

ONLINE

 • Je kan het attest onmiddellijk downloaden via online aanmelding met je eID op MijnDossier, de online toepassing van het Rijksregister (zie echter aandachtspunten).
 • Via het e-loket [knop onderaan deze pagina]. Je krijgt bericht via mail wanneer je het attest kan downloaden.

LOKET

Meld je aan bij de loketten van de dienst Burgerzaken

Wat meebrengen

Wat heb je nodig bij een online aanvraag?

 • je eigen identiteitskaart en een identiteitskaartlezer, volg de verdere instructies

Wat heb je nodig bij een aanvraag aan het loket?

Aanvraag voor jou persoonlijk:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart

Aanvraag op basis van volmacht:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart
 • een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager + een volmacht; hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken. 

Prijs

Gratis

Uitzonderingen

AANDACHTSPUNTEN

1.- Als het attest dienstig is voor gebruik in het buitenland, is het belangrijk om dit duidelijk bij aanvraag te vermelden. Houd in dit geval ook rekening met het volgende:

 • De bruikbaarheid in het buitenland van een attest opgevraagd via MijnDossier is niet gegarandeerd. Je kan wel een geldig attest bekomen voor het buitenland via een online e-loket aanvraag of persoonlijke aanvraag aan de loketten.
 • Het attest, voorzien van een geldige handtekening voor het buitenland, ontvang je pas – zowel bij een online e-loket als persoonlijke aanvraag aan het loket - na enkele dagen wachttijd.

2.- Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen (wegens bijv. ontbrekende informatie of het niet vervullen van de aanvraagvoorwaarden), word je hiervan op de hoogte gesteld.

Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 41
burgerzaken@lokeren.be

Enkel op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket