Attest van hoofdverblijfplaats (attest van woonst)

Documenten

Beschrijving

Het attest van hoofdverblijfplaats (het vroegere bewijs van woonst of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op een welbepaald adres in de gemeente. Het attest vermeldt ook de datum sinds wanneer de inwoner op het adres woont.

Je kunt ook een attest aanvragen van hoofdverblijfplaats met historiek. Daarbij wordt de historiek van al je Belgische hoofdverblijfplaatsen sinds je geboorte meegegeven.

Voorwaarden

Waar kan je dit aanvragen?

Dit attest kan enkel aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van de plaats van domicilie van betrokkene.

Wie kan aanvragen?

  • de betrokkene voor zichzelf
  • een vertegenwoordiger van rechtswege (vb. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder)
  • derden (publieke/private instellingen) voor zover de afgifte ervan is voorgeschreven door of krachtens de wet

Procedure

Via welke manier aanvragen?

ONLINE

  • Je kan het attest onmiddellijk downloaden via online aanmelding met je eID op MijnDossier, de online toepassing van het Rijksregister (zie echter aandachtspunten).
  • Via het e-loket [zie knop anderaan deze pagina]. Je krijgt bericht via mail wanneer je het attest kan downloaden.

 

Wat meebrengen

Wat heb je nodig bij een online aanvraag?

  • je eigen identiteitskaart en een identiteitskaartlezer, volg de verdere instructies

 

Prijs

Gratis

Uitzonderingen

AANDACHTSPUNTEN

1.- Als het attest dienstig is voor gebruik in het buitenland, is het belangrijk om dit duidelijk bij aanvraag te vermelden. Houd in dit geval ook rekening met het volgende:

  • De bruikbaarheid in het buitenland van een attest opgevraagd via MijnDossier is niet gegarandeerd. Je kan wel een geldig attest bekomen voor het buitenland via een online e-loket aanvraag.

2.- Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen (wegens bijv. ontbrekende informatie of het niet vervullen van de aanvraagvoorwaarden), word je hiervan op de hoogte gesteld.

Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket