Alternatief voor een leefloon

Welzijn Geldzorgen (Sociaal Huis)

Beschrijving

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een equivalent leefloon moet u

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wil zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.
 • u bent meerderjarig( 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u heeft kin(eren) ten laste of u bent minderjarig én  zwanger
 • ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister
 • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • alle rechten op andere sociale uitkeringen uitgeput hebben.
 • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kan er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.

Procedure

U vraagt het equivalent leefloon aan bij het Sociaal Huis van de gemeente/stad waar je gewoonlijk verblijft (op datum van de hulpaanvraag). U brengt de nodige documenten mee. 

Na sociaal onderzoek en beslissing van het Bijzonder Comité Sociale Dienst krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Huurovereenkomst
 • Inschrijvingsbewijs VDAB
 • Bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont
  • bewijzen van de actuele uitgaven van alle gezinsleden
  • overzicht van eventuele schulden
  • overzicht van de onroerende goederen indien u of de mensen waarmee u samenwoont deze bezit

Financiƫle hulpverlening

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren
09 235 03 00
financielebegeleiding@lokeren.be

Op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Dinsdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Woensdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Donderdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Vrijdag:

8:00
21:00
08:30-12:00
13:00-16:30

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten