Afstand lichaam

Documenten Overlijden

Beschrijving

Indien een persoon (vanaf 18 jaar – geen maximum leeftijdsgrens) zijn lichaam wil afstaan aan de wetenschap worden hij/zij verzocht zich rechtstreeks te wenden tot de Universiteit van zijn /haar keuze.

 

 

Voorwaarden

 

Kan het lichaam geweigerd worden?

  •                     Indien het overlijden in het buitenland heeft plaatsgevonden kan het lichaam niet aanvaard worden.
  •                     Indien er een autopsie, lijkschouwing werd verricht op het lichaam kan het evenmin nog aanvaard worden.
  •                     Indien het lichaam niet binnen de 48 uur na overlijden naar de dienst overgebracht werd.
  •                     Bij verkeersongeval (tenzij balseming nog kan uitgevoerd worden)
  •                     Orgaandonatie: orgaandonatie heeft voorrang op lichaamsdonatie.
  •                     In geval van besmettelijke ziekten zoals hepatitis, AIDS, tuberculosis, MRSA …

Procedure

De eenvoudigste manier om een lichaam ter beschikking te stellen van het wetenschappelijk onderzoek, is door het uiten van een uitdrukkelijke wens in de vorm van een door de betrokkene eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend testament.

Voorbeeld

 Ondergetekende, voornaam en  naam (in hoofdletters),

geboren op datum en

wonende te adres,

verklaart hierbij zijn/haar lichaam na zijn/haar overlijden over te maken aan de Universiteit Gent, Laboratorium voor Menselijke Anatomie, adres Universiteit, opdat het benut worde ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Als testamentaire uitvoerder (-ster) stelt hij/zij aan: naam en voornaam die de dienst telefonisch zal verwittigen binnen de 24 uur na zijn/haar overlijden.

Ondergetekende geeft tevens toelating aan het Laboratorium voor Menselijke Anatomie om zijn/haar persoonsgegevens te bewaren in een computerbestand. Dit laatste kan door de testamentair en testamentaire uitvoerder geraadpleegd of gewijzigd worden.

Opgemaakt te: plaats en datum

Handtekening

-       Indien er wensen zijn inzake religieuze dienst of crematie, moeten deze eveneens op het testament kenbaar gemaakt worden (rekening houdend met de regelgeving)

-       Het origineel dient te worden opgestuurd naar de Universiteit en een kopie van het document behoudt men zelf.

-       Het schenken gebeurt gratis. Het is verboden zijn lichaam te verkopen.

-       Kan de gever bij bedenkingen zijn wens voor lichaamsafstand opnieuw intrekken?

Het testament voor lichaamsafstand is niet bindend, het drukt enkel de wens uit van hetgeen er bij overlijden moet gebeuren. Men heeft ten allen tijde het recht om deze wens te herzien door een schriftelijke mededeling hierover naar de vakgroep van de Universiteit te sturen.

Wat doet de universiteit 

-       De Universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen.

-       Het is aangeraden dat de gever een kopie van het door hem/haar geschreven testament samen met een kaartje bij de identiteitskaart te steekt.

-       Het is eveneens aan te raden om een kopie van deze documenten te geven aan één of meerdere vertrouwenspersonen.

Na overlijden 

-       De Universiteit gebruikt de kopie van het geschreven document om van de gemeentelijke overheid de vergunning te verkrijgen het lichaam naar de Universiteit over te brengen en (volgens keuze) toelating te vragen tot begraving of crematie. Het is heel belangrijk dat de gever aan de vertrouwenspersonen vraagt om de vakgroep onmiddellijk (binnen de 48 uur na overlijden in België) van het overlijden op de hoogte te stellen.

-       Na verblijf van onbepaalde duur op de Universiteit moet het lichaam begraven of verast worden volgens de wettelijke bepalingen

-       Indien de familie uitdrukkelijk (schriftelijk of mondeling aan de vertegenwoordiger bij het ophalen van het lichaam) het verlangen daartoe kenbaar maakt, zal zij op de hoogte moeten worden gesteld van uur en dag van de begraving. De familie kan ook een begrafenisondernemer aanduiden zo zij dat wenst.

Praktische info

-       Nadat het overlijden door de gemeentelijke geneesheer wettelijk is vastgesteld, dient het lichaam van de overledene te worden gekist door de begrafenisondernemer naar keuze. De kist moet steeds van hout zijn, dus geen polyester of zink.

-       Indien de familie zelf geen begrafenisondernemer aanstelt, kan zij de universiteit telefonisch contacteren om het nodige te doen.

-       Een testament ten gunste van de universiteit sluit de mogelijkheid van crematie of religieuze dienst niet uit. Alle hieraan verbonden kosten komen echter ten laste van de nalatenschap.

-       Alle kosten van de begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie. Enkel het transport is ten laste van de universiteit. Het transport naar de universiteit en in een later stadium van de universiteit naar de begraafplaats of crematorium zijn ten laste van de universiteit en geschiedt door de begrafenisondernemer aangesteld door de universiteit of in samenspraak met de begrafenisondernemer van de familie. De begrafenisondernemer van de familie moet zich wel informeren over de gangbare (door de universiteit) toegestane transportkosten.

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.