Huwelijksakte

Documenten Huwelijk

Beschrijving

Een huwelijksakte vermeldt alle gegevens in verband met een huwelijk.

Een afschrift is een voor eensluidend verklaarde kopie van de huwelijksakte en vermeldt bijgevolg alle gegevens van de huwelijksakte, inclusief eventuele getuigen.  Een uittreksel vermeldt enkel de vereiste gegevens van de akte.

Voorwaarden

Waar kan je dit aanvragen?

Voor een afschrift van een huwelijksakte die minder dan 75 jaar oud is:

Je kan een afschrift/uittreksel aanvragen bij de dienst Burgerzaken van de huwelijksplaats van de perso(o)n(en) op wie de akte betrekking heeft of, indien het een afschrift/uittreksel van je eigen huwelijksakte betreft, bij de dienst Burgerzaken van je huidige woonplaats.

Voor een afschrift van een huwelijksakte opgemaakt in Lokeren die meer dan 75 jaar oud is:

Contacteer het Stadsarchief 

 

Wie kan aanvragen?

Voor een afschrift/uittreksel van een huwelijksakte die (minder dan) 75 jaar oud is:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft, alsook zijn/haar echtgeno(o)t(e), zijn/haar bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn ((groot)ouders en ((klein)kinderen)
 • een wettelijke vertegenwoordiger (vb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder)
 • derden, voor zover zij in het bezit zijn van een ondertekende volmacht + een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de belanghebbende

Voor een afschrift van een huwelijksakte die meer dan 75 jaar oud is:

 • iedereen

Procedure

Via welke manier aanvragen?

Voor een afschrift van een huwelijksakte die minder dan 75 jaar oud is:

Deze kan  u op 3 manieren aanvragen:

 1. Online aanvragen

Een online aanvraag kan via het e-loket op onze website. Vervolgens krijgt u bericht via mail wanneer de akte ter beschikking is.

Via Mijn Dossier of Mijn burgerprofiel zijn er mogelijks ook al aktes beschikbaar.

 

 1. Per post/mail aanvragen

Schrijf een brief/verklaring en zet daarin:

 • uw volledige voornaam en familienaam
 • uw rijksregisternummer en officieel adres  + een kopie van uw identiteitskaart
 • welke akte u wilt aanvragen en waarvoor u het nodig heeft
 • de autoriteit/ het land waar u de akte dient voor te leggen
 • het e-mailadres waarop u de akte wenst te ontvangen
 • uw handtekening (géén paraaf)

Vervolgens zal u de akte via elektronische weg (email) ontvangen of kan u vragen om de akte op het adres van uw hoofdverblijfplaats, zoals door ons gekend, te ontvangen.

 

 1. Op afspraak aan het loket

 

U kan hiervoor telefonisch een afspraak maken bij onze dienst.

 

 

OPGELET!

Wanneer men een Belgische akte nodig heeft voor het buitenland dient deze vaak voorzien te worden van een apostille of legalisatie. 

Zie 'Uitzonderingen' hieronder.Voor een afschrift van een huwelijksakte die meer dan 75 jaar oud is:

Contacteer het Stadsarchief 

Wat meebrengen

Wat heb je nodig bij een aanvraag aan het loket?

Aanvraag voor jou persoonlijk:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart

Aanvraag op basis van volmacht:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart
 • een kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager + een handgetekende volmacht; hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken.

Prijs

Gratis

Betalend (15 euro/begonnen uur) als de aanvraag leidt tot opzoekingen in de registers in het kader van stamboomonderzoek

Uitzonderingen

AANDACHTSPUNTEN

1.- Indien je afschrift/uittreksel bestemd is voor het buitenland, vermeld je dit best bij je aanvraag.  De mogelijkheid bestaat dat er een apostille of legalisatie moet worden toegevoegd vooraleer je het document kan gebruiken.  De Dienst Burgerzaken kan dit voor jou aanvragen.  Hou rekening met een eventuele wachttijd van een aantal dagen.  Meer informatie over het legaliseren van documenten kan je hier vinden.

2.- Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen (wegens bijv. ontbrekende informatie of het niet vervullen van de aanvraagvoorwaarden), word je hiervan op de hoogte gebracht.

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.