Geboorteakte

Papieren Geboorte

Beschrijving

Een geboorteakte wordt geregistreerd in het geboorteregister n.a.v. de aangifte van een geboorte. Deze akte wordt bijgehouden op de plaats van geboorte (die automatisch ook de plaats van aangifte is) en omvat alle officieel vereiste gegevens van de geboorte van een persoon.

Een afschrift is een voor eensluidend verklaarde kopie van de geboorteakte en vermeldt bijgevolg alle gegevens, incl. afstamming, die vermeld staan op deze akte.

Voorwaarden

Waar aanvragen?

Voor een afschrift van een geboorteakte die (minder dan) 100 jaar oud is:

Je kan een afschrift aanvragen bij de dienst Burgerzaken van de plaats van geboorte van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Voor een afschrift van een geboorteakte opgemaakt in Lokeren die meer dan 100 jaar oud is:

Contacteer het Stadsarchief 

 

Wie kan aanvragen?

Voor een afschrift van een geboorteakte die (minder dan) 100 jaar oud is:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft, alsook zijn/haar echtgeno(o)t(e), zijn/haar bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn ((groot)ouders en ((klein)kinderen)
 • een vertegenwoordiger van rechtswege (vb. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder)
 • derden (publieke/private instellingen) voor zover de afgifte ervan is voorgeschreven door of krachtens de wet
 • andere derden, voor zover zij in het bezit zijn van een volmacht + een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de belanghebbende
 • andere derden, mits het voorleggen van een toelating van de Rechtbank Van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen - Afdeling Dendermonde - Sectie Familierechtbank

Voor een afschrift van een geboorteakte die meer dan 100 jaar oud is:

 • iedereen

Procedure

Via welke manier aanvragen?

- Voor een afschrift van een geboorteakte die (minder dan) 100 jaar oud is:

ONLINE

 • Via het e-loket [LINK E-LOKET]. Je krijgt bericht via mail wanneer je het afschrift kan downloaden.
 • Via mail. Vermeld voor een vlotte verwerking meteen ook je volledige naam, telefoonnummer en adresgegevens.

LOKET

Meld je aan bij de loketten van de dienst Burgerzaken.

  

- Voor een afschrift van een geboorteakte die meer dan 100 jaar oud is:

Contacteer het Stadsarchief 

Wat meebrengen

Wat heb je nodig bij een online aanvraag?

 • Aanvraag via e-loket: je eigen identiteitskaart en een identiteitskaartlezer, volg de verdere instructies.
 • Aanvraag via mail: een gescande recto-verso kopie van je eigen identiteitskaart en ook – indien van toepassing – van de nodige documenten voor een aanvraag via volmacht of via bijzondere toelating van de familierechtbank.

Wat heb je nodig bij een aanvraag aan het loket?

Aanvraag voor jou persoonlijk:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart

Aanvraag op basis van volmacht of bijzondere toelating van de rechtbank:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfskaart
 • een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager + een volmacht; hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken. 

OF

 • de bijzondere toelating van de familierechtbank

Prijs

Gratis

Betalend (15 euro/begonnen uur) als de aanvraag leidt tot opzoekingen in de registers in het kader van stamboomonderzoek

Uitzonderingen

AANDACHTSPUNTEN

1.- Indien je afschrift (of uittreksel) bestemd is voor het buitenland, meld je je best persoonlijk aan bij onze loketten. Digitaal ondertekende afschriften/uittreksels worden immers niet overal aanvaard. Houd ook rekening met enkele dagen wachttijd vooraleer een afschrift/uittrekstel, voorzien van de nodige handtekeningen dienstig voor het buitenland, bezorgd kan worden.

2.- Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen (wegens bijv. ontbrekende informatie of het niet vervullen van de aanvraagvoorwaarden), word je hiervan op de hoogte gesteld.

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 25
burgerlijkestand@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten