Aanvraag Belgische nationaliteit

Documenten

Beschrijving

Je kan op drie verschillende manieren Belg worden:

Automatische toekenning: onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat jij daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'.

Nationaliteitsverklaring: onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente. Er zijn 6 mogelijke situaties:

  • Je hebt een wettelijk verblijf van 5 jaar
  • Je bent gehuwd met een Belg
  • Je bent ouder van een Belgische minderjarig kind
  • Je bent in België geboren 
  • Je bent invalide
  • Je bent 65 jaar
  • Je verblijft wettelijk 10 jaar in België

Voor elke situatie gelden andere voorwaarden. 
Afhankelijk van jouw concrete situatie is het beter om de ene of de andere situatie te kiezen.

Naturalisatie: alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist hierover.

Procedure

Je legt zelf je verklaring af bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont. Je moet meerderjarig (+18 jaar) zijn.

Je naam moet overal identiek zijn: als de schrijfwijze van je naam of voornaam niet identiek is in de documenten die je voorlegt en in het bevolkings-, vreemdelingen- of strafregister, dan wordt je aanvraag opgeschort totdat de schrijfwijze in alle registers en documenten gelijk is.

Het parket heeft 4 maanden de tijd om een advies uit te brengen. Het parket kan een negatief advies uitbrengen als:

  • je niet voldoet aan de grondvoorwaarden

  • er een beletsel wegens gewichtige feiten eigen aan de persoon bestaat

Bij een negatief advies moet het parket altijd de redenen opgeven.

Meer informatie over de procedure kan u bekomen bij de dienst burgerlijke stand.

 

Maak een afspraak:

Wat meebrengen

Dit is afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt. Gelieve u tot de burgerlijke stand te wenden voor meer informatie.

Prijs

Je moet 150 euro aan registratierechten betalen voor elke nationaliteitsverklaring.
De betaling gebeurt bij het registratiekantoor Dendermonde.

Voor meer info, gelieve u tot de burgerlijke stand te wenden. Afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt, zal u een document meekrijgen met de stukken die u dient binnen te brengen met het oog op uw nationaliteitsverklaring.

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.