Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

Wonen

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

SHM's verkopen:

 • sociale koopwoningen
 • sociale bouwgronden (= kavels)
 • middelgrote koopwoningen
 • middelgrote bouwgronden (= kavels).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of bouwgrond moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • meerderjarig zijn
 • ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister
 • op de referentiedatum, mag uw inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 8.370 euro en niet hoger zijn dan: 
  • 33.450 euro voor alleenstaanden
  • 50.170 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden. Dat bedrag wordt verhoogd met 3.340 euro per persoon ten laste
  • 50.170 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.340 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste
   als het inkomen minder dan 8.370 euro bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond.
 • op de referentiedatum mag u geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder andere woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. (hierop zijn een aantal uitzonderingen)

Om in aanmerking te komen voor een middelgrote koopwoning of kavel moet u:

 • een natuurlijk persoon zijn;
 • ingeschreven zijn in een kandidatenregister;
 • op de referentiedatum mag u geen andere woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (hierop zijn een aantal uitzonderingen).

Hou ook rekening met de verplichtingen wanneer je een sociale woning koopt.

Procedure

Om u in te schrijven neemt u best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar u wil wonen. 

Wanneer u langs gaat neemt u best volgende documenten mee:

 • uw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
 • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest in verband met de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kan u zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister bij de SHM.
U kan zich inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal SHM's.

Toewijzing

Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister.

Er gelden wel bepaalde voorrangsregels. 

Meer informatie over voorwaarden, procedure en toewijzing vindt u op de website van de VMSW of kan u navragen bij uw SHM. 

Voor de aankoop van een betaalbare woning of bouwgrond in de Vlaamse rand rond Brussel kan u terecht bij Vlabinvest.

Prijs

De prijs van een sociale koopwoning of kavel is uiteraard afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning enz.

Voor een sociale koopwoning moet u bovenop de aankoopprijs, btw (op de woning) en registratierechten (op de grond) betalen. Voor de grond bij een sociale koopwoning betaalt u een uitzonderlijk verlaagd registratierecht van 1,5%. Er geldt ook een verlaagd btw-tarief van 6%.

Voor een sociale kavel betaalt u de normale 10% registratierechten. Als achteraf blijkt dat de woning die u op de kavel bouwt voldoet aan de voorwaarden voor het verlaagde registratierecht van 5%, dan krijgt u het verschil terug.

Voor de aankoop van een sociale woning of kavel kan u een Vlaamse Woonlening krijgen, dat is een  woonkrediet aan een voordelig tarief.  Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse woonlening.