Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

Wonen

Beschrijving

De woonmaatschappijen bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen, nl.

 • sociale koopwoningen
 • sociale bouwgronden (= kavels)
 • middelgrote koopwoningen
 • middelgrote bouwgronden (= kavels).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of bouwgrond moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • meerderjarig zijn
 • ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister
 • u hebt geen eigendom
 • op de referentiedatum, mag uw inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 11.337 euro:
  • 45.303 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
  • 49.827 euro voor een alleenstaande persoon met een ernstige handicap zonder personen ten laste
  • 67.948 euro in alle andere situaties.
  • Dit bedrag mag verhoogd worden met 4.524 euro per persoon ten laste.

Hou ook rekening met de verplichtingen wanneer je een sociale woning koopt: Verplichtingen na de aankoop van een sociale woning of bouwgrond | Vlaanderen.be.

Procedure

Om u in te schrijven neemt u best eerst telefonisch contact op met een woonmaatschappij in de buurt waar u wil wonen. 

Voor Lokeren, Moerbeke, Waasmunster is dat Woonmaatschappij Tuinwijk.

Wanneer u langs gaat neemt u best volgende documenten mee:

 • uw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
 • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest in verband met de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kan u zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister.

Toewijzing

Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister.

Er gelden wel bepaalde voorrangsregels. 

Meer informatie over voorwaarden, procedure en toewijzing vindt u op de website van de VMSW of kan u navragen bij Woonmaatschappij Tuinwijk. 

Prijs

De prijs van een sociale koopwoning of kavel is uiteraard afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning enz.

Voor een sociale koopwoning (nieuwbouw) betaalt u voor de aankoop een verlaagd btw-tarief van 6% bovenop de verkoopprijs.

Voor een sociale bouwgrond betaalt u de registratiebelasting (verkooprechten) bovenop de verkoopprijs.

De kosten, rechten en erelonen van de akte betaalt u ook, zowel bij de aankoop van een sociale woning als een sociale bouwgrond.

Voor de aankoop van een sociale woning kunt u een Vlaamse Woonlening krijgen. Dat is een woonkrediet aan een voordelig tarief.