Bodem

Bodemattesten

bodemattesten en overdrachten - OVAM

Milieukundige inlichtingen

-          Notarissen: indien u als notaris in het kader van overdracht van een kadastraal perceel milieukundige inlichtingen aanvraagt, wordt door onze diensten op perceelsniveau alle informatie in ons bezit gecontroleerd om een beeld te verkrijgen van de huidige bodemtoestand van het perceel.

-          Studiebureaus: indien u in het kader van milieukundig en/of bodemonderzoek de huidige toestand van een bepaald perceel wenst te bekomen kan u dit aanvragen aan de dienst milieu en landbouw (milieu.landbouw@lokeren.be). Gelieve uw aanvraag tijdig te doen ( ca. 1maand wachttijd).

Schadegevallen

indien door een onvoorziene gebeurtenis u bodem is verontreinigd, dan moet u dit melden aan de gemeente. Meer informatie kan u terugvinden op de website van de OVAM: Schadegevallen - OVAM