Overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.

Een overlijdensakte wordt opgesteld en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden. 

Aanvragen

U kan als nabestaande (in opgaande en neergaande lijn) een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de akte van overlijden is ingeschreven.

Wat meebrengen 

identiteitskaart

Bedrag

gratis

Overlijdensakte aanvragen

Vraag hier online een overlijdensakte aan.

Aanvraag starten