Overlijdensaangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.  Een overlijden moet binnen de 3 werkdagen aangegeven worden na de vaststelling van het overlijden, de vaststelling gebeurt door een geneesheer.

Aangifte doen

Als een persoon overlijdt, moet u dit binnen de 3 werkdagen aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar u kan dit ook zelf doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Administratieve afhandelingen:
Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank 
 • notaris 
 • verzekeringsmaatschappij 
 • ziekenfonds 
 • pensioendienst 
 • belastingen 
 • huiseigenaar 
 • watermaatschappij 
 • leverancier van gas en elektriciteit 

Wat meebrengen

Bij de aangifte moet u volgende documenten meebrengen:

 • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • trouwboekje van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene
 • bij crematie: aanvraagformulier crematie + kopie identiteitskaart van de aanvrager
 • bij teraardebestelling buiten Lokeren: een toelating tot begraven van de gemeente/stad waar de overledene zal begraven worden.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neemt u volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings