Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Voorwaarden

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:

•u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven

•uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

Keuze registreren

Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie (PDF) invullen en laten registreren bij de dienst burgerlijke stand. U kan het formulier ook krijgen bij de dienst burgerlijke stand of uw instemming/weigering direct laten registreren in het rijksregister.

De ouders kunnen in de plaats van hun kind een verklaring ondertekenen als:
* Het kind jonger is dan 12 jaar
* Het een verklaring van verzet betreft

Wat meebrengen

uw identiteitskaart

Opgelet! Indien u de verklaring per post overmaakt, gelieve dan een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Website

www.beldonor.be

www.leif.be

Downloads

Formulier verklaring van wilsuitdrukking
Folder orgaandonatie
Folder 2 orgaandonatie