Geboorteaangifte

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Aangifte doen

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of beiden samen.
Na de dag van de bevalling heeft u vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan heeft u nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

U geeft uw kind aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want u kan hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen 
  • uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds.

Wat meebrengen 

Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart
  • het medisch geboorteattest
  • uw trouwboekje als u gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als u het kind voor de geboorte erkend hebt.