27/11/2023

Verwijderen beuken in het Verloren Bos

Algemeen nieuws

Er is vastgesteld dat twee beuken in het Verloren Bos (tussen het pad en de vijver) aangetast zijn door schimmels, waaronder agressieve parasitaire soorten zoals de tonderzwam. De linker beuk vertoont bovendien een aanzienlijke interne holte in de stam, wat de stabiliteit ervan ernstig beïnvloedt. De resterende dikte van de stamwand biedt weinig marge voor stabiliteit en de holte in het kernhout lijkt alleen maar toe te nemen.

Bij beide bomen bestaat er dus een hoog risico op gevaarlijke situaties, zoals stambreuk of omvallen. Gezien de onschatbare waarde van bomen en het belang van deze specifieke exemplaren, zijn ze grondig onderzocht door een boomdeskundige die het gevaar helaas bevestigde.

De derde beuk, aan de rand van de vijver, lijkt gelukkig in goede conditie te verkeren waardoor deze behouden kan blijven. De twee zieke bomen worden in de loop van deze week verwijderd. Tegen het najaar van 2024 voorzien we een heraanplant van twee nieuwe bomen. Het voorstel is om de beuken te vervangen door kastanje (Aesculus) en/of linde (Tilia). Om de veiligheid tijdens het vellen van de bomen te garanderen, wordt het Verloren Bos gedeeltelijk afgesloten voor passanten.