26/10/2023

Openbare verlichting na de herfstvakantie gedoofd tussen 24 en 4 uur

Algemeen nieuws Mobiliteit

Vorig jaar in september werd beslist om de openbare verlichting buiten de woonkernen ’s nacht te doven tussen 23 en 5 uur. Met uitzondering van vrijdag- en
zaterdagnacht. Een maatregel om bewuster om te gaan met onze energie.

Het doofscenario werd eind augustus dit jaar geëvalueerd. Uit cijfers van de politie blijkt dat het doven van de straatverlichting geen impact heeft op het aantal verkeersongelukken of het aantal gepleegde woningdiefstalen.

Toch bestaat er bij sommige burgers een subjectief onveiligheidsgevoel. Voornamelijk bij diegenen die in ploegenstelsels werken of zich 's avonds verplaatsen
in het kader van socioculturele of sportieve activiteiten. Daarom werd beslist dat de lichten minder lang gedoofd zullen worden, namelijk van 24 tot 4 uur.

Met deze aanpassing heeft de stad nog altijd een energiebesparing van 546 960 kWh per jaar.

Het bestuur vindt zowel de energiebesparing als de veiligheid van haar burgers belangrijk en koos hiermee voor een voor een gulden middenweg. Daarnaast werd nu al beslist dat de openbare verlichting op Lokers grondgebied tijdens de ganse duurtijd van de Lokerse Feestweek niet gedoofd zal worden in het kader van algemene veiligheid voor elke burger en bezoeker.

Fluvius start na de herfstvakantie met deze aanpassingen, die zo’n 2 à 3 weken zullen duren.

Meer weten? lokeren.be/energie