17/10/2023

Werelddag van Verzet tegen Armoede: we slaan de handen in elkaar met partners om armoede tegen te gaan

Algemeen nieuws Onderwijs

Wereldwijd wordt vandaag, tijdens de Werelddag van Verzet tegen Armoede, de armoedeproblematiek extra voor het voetlicht gebracht. De weg naar de arbeidsmarkt voor mensen in armoede vormt vaak een hobbelig parcours met drempels en barrières, wat jobsucces moeilijk maakt. Dit jaar focust de campagne zich dan ook op het "recht op werk voor iedereen". Begin 2022 stelden wij al ons Armoedeplan voor. Dit plan geeft een duidelijk overzicht weer van (toekomstige) acties die de stad neemt inzake armoedebestrijding. In het kader van deze actiedag lichten we enkele initiatieven, gelinkt aan het werkveld, toe aan het grote publiek. Met daarnaast nog een bijkomende primeur: de menstruatiekastjes in de secundaire scholen.

 

Met een budget van 150 000 euro per jaar initieert onze stad, naast de vele al bestaande welzijnsinitiatieven, bijkomende acties en projecten in het kader van armoedebestrijding. Het integraal Armoedeplan beoogt een structurele aanpak van armoede. 

 

Belangrijke partners in armoedebestrijding

Via het budget van dat Armoedeplan subsidieert het Lokerse stadsbestuur een aantal belangrijke partners in armoedebestrijding, zoals Ontmoetingshuis De Moazoart, vzw Welzijnsschakel Horizon en Vagevuur vzw.

Maar ook binnen de eigen stedelijke welzijnsdiensten wordt met het budget ingezet op specifieke initiatieven:

 • Sociale Kruidenier ‘De Komisse’ brengt basismiddelen tot bij de “man”
  De Sociale Kruidenier startte een half jaar geleden op uit een van de doelstellingen vanuit Armoedeplan. Intussen groeide de mobiele werking van ‘De Komisse’ uit tot een vaste waarde in voedselhulp en materiële hulpverlening aan financieel kwetsbare Lokerse gezinnen.

 • Fietsen betaalbaar voor iedereen
  Wie het financieel moeilijk heeft kan dankzij het fietsproject onder bepaalde voorwaarden en tegen een verlaagd bedrag een tweedehandsfiets aankopen. Mobiliteit versterken is een stap in de goede richting om armoede aan te pakken, bijvoorbeeld omdat het woon-werkverkeer mogelijk maakt.

  Dit project is een samenwerking tussen onze stad, Rotary Club Lokeren, maatwerkbedrijf Mo-Clean- Fietspunt Mo-Cyclette Lokeren en Focus, Centrum Voor Volwassenonderwijs, opleiding fietshersteller.


 • Project Jobpit verlaagt de drempel naar werk
  Binnen het thema tewerkstelling heeft het stadsbestuur een samenwerking met Compaan voor het project ‘Jobpit Lokeren Job en Koffie’. Job en Koffie biedt een vraaggericht en laagdrempelig aanbod van werkgerelateerde activiteiten: gaande van bedrijfsbezoeken en vormingen tot diensten die zich komen voorstellen.

  Tijdens laagdrempelige ontmoetingsmomenten, in samenwerking met De Moazoart, kunnen langdurig werkzoekenden elke dinsdag van 14 tot 16 uur terecht in het Ontmoetingshuis. Er zijn computers beschikbaar en er kan gebruik gemaakt worden van een printer. Daarnaast is er ook ruimte voor een babbel of een spel. De focus ligt op ontmoeting, het netwerk versterken en werkzoekenden met vragen te ondersteunen.

In primeur: menstruatiekastjes op alle secundaire scholen in Lokeren

Met dit project - een samenwerking van onze stad, serviceclub Inner Wheel en de Lokerse secundaire scholen – krijgen alle Lokerse leerlingen in de loop van de komende weken in de secundaire scholen discreet toegang tot gratis menstruatiemateriaal. De kastjes worden in enkele toiletten op de scholen geplaatst en voorzien van maandverbanden en tampons.

Daarnaast wordt er ook extra gesensibiliseerd. Dat is nodig, want uit onderzoek van Caritas Vlaanderen blijkt dat in Vlaanderen 12 % van de meisjes tussen 12 en 25 jaar niet altijd genoeg geld heeft om menstruatieproducten te kopen.

  

Enkele nuttige links:
lokeren.be/armoedeplan
lokeren.be/sociale-kruidenier
vagevuurvzw.be
demoazoart.be
vzwhorizon.org