29/08/2023

Vzw De Toevlucht beëindigt lokale werking, maar Sociale Kruidenier zet voedselbedeling verder

Algemeen nieuws

Vzw De Toevlucht afdeling Lokeren stond sinds januari 2006 in voor de maandelijkse bedeling van voedselpakketten aan financieel kwetsbare gezinnen in armoede in onze stad. Het initiatief startte destijds op met vrijwilligers vanuit de Evangelische kerk in Lokeren. Door een samenloop van omstandigheden zetten de verantwoordelijken Everhard van Dalen en An Donies de lokale werking stop. De laatste voedselbedeling op Kouter 35 vond plaats op 24 augustus jl.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers groeide de voedselbedeling in Lokeren op bijna 18 jaar tijd enorm uit. Maandelijks konden op de vierde donderdag van de maand soms wel meer dan 500 mensen bij De Toevlucht terecht, zowel uit Lokeren als omliggende gemeenten. Ook inwoners uit Moerbeke konden bij de Toevlucht komen voor voedselpakketten en andere materiële hulp.

Vanaf dit najaar Sociale Kruidenier “De Komisse” ook naar Moerbeke

Sinds mei dit jaar zijn we zelf van start gegaan met voedselbedeling aan financieel kwetsbare inwoners onder de vorm van de sociale kruidenier ‘De Komisse’. We kozen voor een mobiele werking van de Sociale Kruidenier om kwetsbare groepen zo maximaal mogelijk buurtgericht te kunnen bereiken, ook buiten het centrum. De marktwagen van “De Komisse” houdt sindsdien op regelmatige tijdstippen in verschillende wijken en deelgemeentes in Lokeren halt en zal vanaf het najaar ook in Moerbeke passeren.

Nood aan ondersteuning? Dien een aanvraag in bij de Sociale Kruidenier

Lokeraars die het financieel moeilijk hebben, kunnen terecht bij de Sociale Kruidenier, die betaalbare én gratis kwaliteitsvolle voeding, huishoud- en hygiëneproducten aanbiedt. Wie geen beroep meer kan doen op de Toevlucht, kan een aanvraag voor de Sociale Kruidenier indienen door: