06/07/2023

Uitbreiding verbod oppompen van water in onbevaarbare waterlopen

Algemeen nieuws

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor een aantal bijkomende onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal zones.

Uitbreiding onttrekkingsverbod

In 22 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 20 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf 7 juli 2023 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is. Concreet mag er dus vanaf 7 juli 2023 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in deze 42 onttrekkingszones.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2023.

Uitzonderingen

Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen wel enkele uitzonderingen:

1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).

2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.

3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Drinkwater

De drinkwatervoorziening blijft tot op heden vooralsnog gewaarborgd. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. Maar het is altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je concrete tips. 

Meer info