25/08/2022

Op de hoogte van droogte

Algemeen nieuws

Door klimaatverandering zullen langere, droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor de natuur en het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, brandgevaar in de natuur, … 

Hier vind je meer informatie en tips over de droogtemaatregelen en waterschaarste.