01/04/2022

Infomoment voor gastgezinnen Oekraïners

Algemeen nieuws

Naar aanleiding van de oorlogssituatie in Oekraïne voorziet onze stad in een begeleidingstraject voor vluchtelingen en voor zij die hen opvangen. In een eerste fase werden er 40 opvangplaatsen beschikbaar gesteld. Het gaat enerzijds om plaatsen bij particuliere gastgezinnen, anderzijds voorziet de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk 20 plaatsen.

Daarnaast wordt er ook ingezet op begeleiding. Bij de 40 opvangplaatsen gaat het om leegstaande woningen die in afwachting zijn van renovatie en gedurende zes maanden gebruikt kunnen worden voor de huisvesting van tijdelijk ontheemden. De woningen worden dus bijkomend gecreëerd, er wordt niemands plaats op de reeds krappe huisvestingsmarkt ingenomen. De zes appartementen, goed voor in totaal 20 personen, worden ingericht voor bewoning tegen 20 april. Huisraad wordt zoveel mogelijk voorzien vanuit Kringwinkel de Cirkel of aangekocht wanneer dat aangewezen is. Er zijn op dit moment al 9 gastgezinnen die mensen uit Oekraïne opgevangen in Lokeren.

Individuele begeleiding

Voor de begeleiding van tijdelijke vluchtelingen staan de stadsdiensten van de afdeling Welzijn garant. Het gaat zowel om de financiële ondersteuning van de nieuwkomers als het algemeen onthaal en de trajectbegeleiding tijdens het verblijf. We werven hiervoor tijdelijk een bijkomende welzijnsconsulent aan.

Infomoment op 5 april

Om de kandidaat-gastgezinnen en vrijwilligers goed te begeleiden en informeren organiseren we een infomoment op dinsdag 5 april, om 19.30 uur in de Torenzaal (Torenstraat 1). Iedereen die iets wil betekenen in deze crisis is welkom. Het kan gaan over het begeleiden van een gezin naar werk of school, tolken bij taalproblemen enz. Met vragen of om je als vrijwilliger aan te melden kan je terecht op opvangoekraine@lokeren.be of 09 235 03 00.

De presentatie die gegeven wordt tijdens het infomoment vind je hier terug.