21/12/2022

Brandweerzone Oost zoekt een deskundige brandpreventie en kapitein (vrijwillige aanwerving)

Vacatures

Brandweerzone Oost zoekt: 

Een deskundige brandpreventie (B1-B3) 

De functie:

 • Met jouw inzicht in o.a. bouwplannen, bestuur je specifieke aanvragen en geef je binnen de vooropgestelde termijn een advies over de brandveiligheid van het ontwerp/voorstel op basis van de vigerende wetgevingen en normeringen.
 • Je neemt deel aan voorbespreking van dossiers met architecten, bouwheren, exploitanten, organisaties, .. waarbij je ook samen met de klant oplossingen zoekt.
 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt bij zowel telefonische en schriftelijke vragen over brandveiligheid, in al haar aspecten, zowel van burgers, bedrijven als openbare diensten.
 • Naast administratief werk, trek je er ook op uit om ter plekke te controleren of de projecten conform zijn aan de wetgeving en of ze brandveilig zijn.
 • Je bouwt kennis en expertise uit op vlak van brandveiligheid en deelt deze met je collega’s, o.a. in overlegmomenten (occasioneel buiten de kantooruren). Dit doe je door deel te nemen aan opleidingen, contacten te leggen met andere functiehouders, de wetgeving actief op te volgen, ..

Kapitein (vrijwillig -  aanwerving)

De functie:

 • De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten als één samenwerkend geheel functioneren. Voor wat betreft de operationele inzet deze op een zo efficiënt, doeltreffend, kwalitatief en veilig mogelijke manier organiseren.
 • Voldoende kennis hebben op het vlak van brandpreventie.
 • Het opnemen van algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken en het uitvoeren van gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten om ervoor te zorgen dat de opdrachten van de zone naar behoren worden vervuld door de werking van de ploeg(en) goed op te volgen en dit zowel op inhoudelijk, methodisch en organisatorisch als op financieel vlak en door managementinformatie aan te
  leveren.
 • De verantwoordelijkheid nemen voor de goede werking van de ploeg(en), Het faciliteren en stimuleren van teamwerking, het waken over de interne communicatie doorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.

 

Alle voorwaarden en informatie vind je terug op de website van Brandweerzone Oost.