22/12/2021

Burgemeester ontkracht foutieve berichten over aanrijtijden en inzet ambulance in Lokeren

Algemeen nieuws

Door een aantal foutieve berichten, gelanceerd op social media, zijn er verschillende misverstanden ontstaan omtrent de beschikbaarheid van de ambulancediensten in Lokeren. Burgemeester Filip Anthuenis ontkent die berichten met klem en stelt de bevolking gerust. Er verandert niks aan de inzet en terbeschikkingstelling van de ambulance in Lokeren.

Het uitrukken van PIT’s (paramedisch interventie team), MUG’s (mobiele urgentie-groep) en ambulances wordt in ons land beheerd door de hulpcentrale (dienst 112 Gent) die werkt onder leiding van FOD Volksgezondheid. Vermits in Lokeren de beschikbare PIT en ambulance fysiek vertrekt vanuit de zorgsite aan de kliniek, en er een aantal nieuwe wendingen en transities aan de orde zijn in de Lokerse kliniek, ontstonden er een aantal misverstanden over de inzet en de beschikbaarheid van die PIT en ambulance.

'Er is in Lokeren helemaal niks veranderd aan de werking, inzet, beschikbaarheid en vertrekpunt van de PIT en de ambulance. De Lokeraar kan blijven rekenen op een snelle en adequate hulp in geval van nood', aldus burgemeester Anthuenis.

In de Lokerse praktijk betekent dit dat de PIT steevast 24/7 beschikbaar is. En er is overdag een bijkomende ambulance paraat. Dat is al jaren het geval, en deze regeling blijft behouden. De PIT/ambulance worden aangestuurd vanuit de dienst 112 in Gent. Voor het uitrukken van hun hulpdiensten handelen zij conform specifieke criteria en richtlijnen die opgenomen zijn in de Belgische Handleiding voor de Medische Regulatie.