17/12/2021

Noodopvang extra week kerstvakantie: kinderopvang Patjoepelke en de Lokerse onderwijsnetten slaan handen in elkaar

Algemeen nieuws Kinderopvang

In een poging om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, besliste de hogere overheid om de schoolweek voor de kerstvakantie leerlingen niet meer samen te brengen in grote klasgroepen. De kerstvakantie duurt zo een week langer. Ouders worden gevraagd zoveel mogelijk te voorzien in thuisopvang. Onze stad biedt tien opvanglocaties aan om ouders te ondersteunen waar nodig.

In bepaalde gezinssituaties is het niet eenvoudig om zelf in te staan voor thuisopvang. Ouders die beiden tewerkgesteld zijn in cruciale niet-telewerkbare beroepen (zeker in de zorg zijn alle beschikbare handen nodig) of kwetsbare gezinnen kunnen daarom gebruikmaken van noodopvang.

Stad en onderwijsnetten samen sterk: 10 noodopvanglocaties in Lokeren

Om deze opvang te realiseren slaan het stadsbestuur, de kinderopvang Patjoepelke en de onderwijspartners van het basisonderwijs de handen in elkaar. Met als resultaat dat er verspreid over het grondgebied van Lokeren op tien opvanglocaties worden aangeboden.

Voor de doelgroep die in aanmerking komt, wordt er opvang voorzien in de volgende basisscholen:

  • De Springplank
  • Sint-Lodewijkscollege Doorslaar
  • Onze Lieve Vrouwcollege
  • Boskesschool
  • Oudenbos
  • Heiende
  • SBS Staakte
  • SBS Spoele
  • SBS Eksaarde
  • school voor buitengewoon onderwijs De Vinderij

“Door voldoende locaties te voorzien en de groepen beperkt te houden, hopen we de opvang optimaal veilig te kunnen organiseren”, aldus schepen van Kinderopvang, Marjoleine de Ridder.

“Na een bevraging door de scholen blijkt dat in totaal zo’n 280 kinderen kunnen opgevangen worden, wat neerkomt op ongeveer 5% van de Lokerse leerlingen en dit dankzij de gezamenlijke inspanningen van het Stedelijk Basisonderwijs, Het Gemeenschapsonderwijs en de Vrije basisscholen, samen met de BKO Patjoepelke en school voor buitengewoon onderwijs De Vinderij”, vult schepen van Onderwijs, Nina Van der Sypt aan. De ouders werden via de school bevraagd en zijn rechtstreeks geïnformeerd over dit aanbod. 

Ook opvang in de laatste week kerstvakantie

Ook in de laatste week van de kerstvakantie (van 3 t.e.m. 7 januari 2022) wordt er door de medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang Patjoepelke opvang georganiseerd. Hiervoor vonden de inschrijvingen reeds plaats.