14/12/2021

Stad koopt Gildenhuis Eksaarde en vraagt hiervoor akkoord aan de gemeenteraad

Algemeen nieuws

Op de gemeenteraad van 20 december as. staat de aankoop van het Gildenhuis in Eksaarde door onze stad geagendeerd. Op die manier willen we er zeker van zijn dat de lokale verenigingen die hier hun thuisbasis hebben, een blijvende continuïteit kennen.

Het gebouwen-complex zelf bestaat uit een voorbouw – voorheen jarenlang als kantoorruimte gebruikt – en een achterbouw, waar een feestzaal/polyvalente ruimte gevestigd is. Diverse verenigingen uit Eksaarde kennen hier hun thuisbasis. “Een verkoop aan externen zou kunnen betekenen dat deze verenigingen moeten uitwijken en dat zou een jammere zaak zijn”, aldus burgemeester Filip Anthuenis en schepen van Omgeving Filip Liebaut.

De aankoop heeft tevens tot doel om via een mogelijke herinrichting van een gedeelte van de site, de parkeerdruk rond de site te verminderen. Dat scenario dient verder te worden onderzocht. De stad wenst zowel de grond als de gebouwen aan te kopen. De eigenaar heeft daartoe een eenzijdige verkoopbelofte ondertekend op naam van Stad Lokeren.

De prijs bedraagt 235 000 euro. Samen met de aankoopakte zal eveneens een opstalrecht toegestaan worden ten gunste van vzw Gildenhuis van Eksaarde, voor een periode van 30 jaar. Deze vereniging staat in voor het beheer van de feestzaal/polyvalente ruimte. In dat opstalrecht wordt het neutrale en pluralistische karakter van de toekomstige site aangestipt.