10/09/2021

Rouwhulde voor de heer Roger Bussens, oud-schepen Stad Lokeren

Algemeen nieuws

Geachte Familie Bussens – De Canne
Beste Lokeraars

We nemen helaas definitief afscheid van de heer Roger Bussens. Roger was in de laatste decennia van vorige eeuw een monument. In de Lokerse politiek, in onze stad tout court.

De politieke loopbaan van de heer Bussens zegt genoeg. Hij was ononderbroken gemeenteraadslid van onze stad van 1965 tot en met 1994.  Dertig jaar gemeenteraadslid, weinigen deden het hem na.

De Heer Bussens was gedurende 2 legislaturen ook schepen onder burgemeester Hilaire Liebaut. In beide ambtsperiodes was hij schepen van Welzijn, toen nog Sociale Zaken genaamd.

Roger Bussens was een aimabel man die het opnam voor alle mensen. Hij maakte geen onderscheid tussen de burgers. Arm, rijk, jong, oud, dun, dik, … iedereen was gelijk. Hij droeg het hart op de juiste plaats, zij het ietwat links georiënteerd 😊. Hij was jaren lid van de socialistische familie, zette zijn eerste stappen in de BSP, de toenmalige socialistische partij (later SP, SPA en Vooruit). Hij was ook enige tijd plaatselijk secretaris bij de socialistische mutualiteit Bond Moyson. Op latere leeftijd was hij ook nog politiek actief in PVDA, en in CAP (Comité voor een Andere Politiek).

Achter Roger stond ook trouw zijn sterke partner. Zijn echtgenote Francine, die het steevast opnam voor haar echtgenoot en die zelf ook steeds rechtuit haar mening zei.Geachte Heer Bussens, Beste Roger, namens het stadbestuur, namens het stadspersoneel, en namens alle Lokeraars,  danken wij u van harte voor al hetgeen u voor onze stad hebt gedaan en voor uw engagement voor de Lokeraar.


Filip Anthuenis, Burgemeester Lokeren