03/08/2020

Burgemeester Anthuenis dringt aan bij bevolking tot naleven van coronamaatregelen

Algemeen nieuws

Het aantal besmettingen in Lokeren neemt toe. De besmettingen zitten verspreid over de stad, en treffen elke leeftijdscategorie waarbij opvallend veel jongeren. Waakzaamheid, mondmaskers, contactopvolging, afgelasten van evenementen en opgedreven politiecontroles zijn nu de norm. Burgemeester Anthuenis dringt aan bij zijn bevolking om de getroffen maatregelen stipt te volgen.

De afgelopen week werden er 50 nieuwe besmettingen in onze stad geteld. Intussen is het 11 dagen geleden dat we geen nieuwe besmettingen meer hadden. Ook zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen 7 dagen gedurende 5 dagen steeg. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de situatie serieus genomen dient te worden door iedereen.

Besmettingen vooral bij jongeren en verspreid over gans Lokeren

De besmettingen situeren zich over het ganse Lokerse grondgebied. Het aantal wordt dus niet beperkt tot een bepaalde deelgemeente, wijk of straat. Ook situeren de besmette personen zich niet binnen één bepaalde leeftijdscategorie. Daar waar enkele weken terug ouderen naar voren werden naar voor geschoven als meest getroffen doelgroep, is het opvallend dat nu één derde van de COVID-19 positief geteste Lokeraars jonger is dan 20 jaar. Er zijn slechts 3 besmette Lokeraars ouder dan 60 jaar.

Om de jeugd niet willen te stigmatiseren, alvast een zeer positieve boodschap vanuit onze jeugddienst: alle Lokerse jeugdbewegingen zijn intussen veilig en wel terug van op kamp en tot op heden is er nog geen nieuws van mogelijke besmettingen daar. Ook bij de sportkampen en speelpleinwerkingen zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Dankzij de grote verantwoordelijkheidszin bij de leiding, animatoren en andere vrijwilligers kunnen deze jeugdactiviteiten veilig georganiseerd worden.

Lokale contact tracing

De lokale contactopsporing (contact tracing) in samenwerking met de Lokerse huisartsen, waar de stad een aantal personeelsleden voor vrijgemaakt heeft, moet meer inzicht geven in de besmettingshaarden. En moet vooral in kaart brengen wie met een besmet persoon in aanraking kwam zodat ook díe mensen getest kunnen worden. Stad Lokeren zet alles op alles om de verspreiding tegen te gaan. Burgemeester Filip Anthuenis wil uitdrukkelijk de Lokerse huisartsen bedanken voor de goede samenwerking en inzet hierbij. ‘Hun inbreng en medewerking is van onschatbare waarde’, aldus Anthuenis.

Mondmaskerplicht blijft gelden

Op heel wat plaatsen binnen de stad en deelgemeenten werden in de loop van vorige week borden uitgehangen die aangaven waar de mondmaskerplicht geldt (in de bebouwde kommen en op plaatsen daarbuiten waar veel mensen komen). De stad vraagt nogmaals om deze verplichting strikt op te volgen, dit voor ieders welzijn. De zones waar de mondmaskerplicht geldt, staan aangeduid in het geel op het stadsplan. Deze plannetjes zijn ook terug te vinden op lokeren.be.

Toenemende politiecontroles

In het kader van de algemene veiligheid zal de politie de politiecontroles opdrijven en strenger optreden bij niet-naleving (afstandsregels, mondmaskers, sluitingsuren, …). Ook zullen er anonieme patrouilles uitrukken om deze controles te doen. Het is in ieders belang om de geldende regels op te volgen. Alleen op die manier vermijden we een nieuwe lockdown en kunnen we de verspreiding van COVID-19 een halt toeroepen binnen onze stad.

Stedelijke evenementen ook in september geannuleerd

Eerder werden alle stedelijke evenementen in augustus geannuleerd. Het college van burgemeester en schepenen heeft nu ook alle stedelijke evenementen voor september afgelast. Zo zullen onder meer de geplande Rapencross, Modewandeling, Vrijetijdsmarkt en Vlieg in ’t Park editie 2020 niet kunnen doorgaan.

Samen staan we sterk tegen corona.

De acht gouden regels blijven belangrijk:

1. Was regelmatig je handen en geef geen hand of kus bij een begroeting.

2. Doe vooral buitenactiviteiten. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.

3. Neem extra voorzorgsmaatregelen als je mensen uit een risicogroep ziet.

4. Hou je aan de afstandsregels. Blijf dus zeker anderhalve meter van elkaar.

5. Je mag nauwer contact hebben met maximaal 5 personen per gezin. Kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen.

6. Winkel alleen en niet langer dan 30 minuten.

7. Werk zoveel mogelijk van thuis uit, voor zover mogelijk.

8. Laat je contactgegevens achter op plaatsen waar dat gevraagd wordt, om contact tracing mogelijk te maken.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste coronanieuws in Lokeren
via lokeren.be/corona en onze Facebookpagina (stad Lokeren).