24/01/2020

Maatregelen voor vlottere verkeersafwikkeling E17/2-3

Algemeen nieuws

Stad Lokeren is net als u bekommerd om de recente veiligheids- en mobiliteitsproblemen in de industriezones E17/2 en 3, en de daarmee gepaard gaande files. Met het oog op efficiënte oplossingen en een vlottere verkeersafwikkeling werd na uitgebreid overleg, met onder andere de VLI, de Vereniging van Lokerse Industriëlen, beslist om de verkeerssituatie vanaf maandag 27 januari, na de ochtendspits, te wijzigen.
 
Vanaf maandag tot eind maart zal de verkeerscirculatie in de Moortelstraat en de Brandstraat wordt aangepast als volgt:
 Eenrichtingsverkeer in de Moortelstraat van Brandstraat tot Stokkelaar;
 Eenrichtingsverkeer in de volledige Brandstraat;
 Verbod linksaf naar Heikantstraat komende van de Wolfsakker en verbod linksaf te
slaan naar Brandstraat komende van de Heikantstraat = enkel rechts in – rechts uit mogelijk)
 Parkeer- en stilstaanverbod in Wolfsakker en Brandstraat, vanaf de Dieptestraat tot in de
Brandstraat aan het kruispunt met de Moortelstraat en dat aan beide zijden van de weg
 
 
Daarnaast zullen een aantal bijkomende verkeers- en informatieborden geplaatst worden om te wijzen op de gewijzigde verkeerssituatie, om duidelijk te maken dat men niet mag stilstaan op de overweg, … En uiteraard zullen de huidige verkeersborden die strijdig zijn met de nieuwe proefopstelling afgedekt worden om misverstanden te vermijden.
 
Onze lokale politie zal vanaf maandag het verkeer mee in goede banen leiden zodat ook ter plaatse wordt toegezien op de correcte naleving van de nieuwe verkeerssituatie.
 
Samen met de politie en onze mobiliteitsdienst zullen wij de verkeerssituatie, in nauw overleg met de VLI en de buurtbewoners, constant monitoren. Indien nodig kunnen nog bijkomende maatregelen volgen, ook daarvan zullen we u uiteraard op de hoogte houden.