Steunmaatregelen vanuit de stad

(Gedeeltelijke) kwijtschelding algemene bedrijfsbelasting
In functie van de duurtijd van de federale coronamaatregelen wil het stadsbestuur klein en groot ondersteunen om zo samen met de federale en Vlaamse ondersteuning, liquiditeitsproblemen proberen te voorkomen. De exacte modaliteiten omtrent deze gedeeltelijke kwijtschelding zullen bepaald worden in functie van de effectieve duurtijd van die federale coronamaatregelen.

Kwijtschelding terrastaks 2020
Voor de horecasector heeft stad Lokeren beslist de terrastaks kwijt te schelden voor dit jaar.

Schrapping belastingen en retributies voor markten
Dit voor de periode waarin de federale coronamaatregelen gelden. Deze ondernemers kunnen hun beroep niet uitoefenen en het betalen van een retributie aan de Stad Lokeren is dan ook niet aan de orde. We bekijken ook tegemoetkomingen in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de stad. Dit vergt een gerichte oefening die we in de komende tijd verder uitwerken, maar ook hier zullen we werken in de richting van een (al dan niet gedeeltelijke) vrijstelling van de huur- of concessiegelden gedurende de periode van de federale maatregelen.

Verschuiving van de inkohiering
Vermoedelijk wordt deze opgeschoven naar september of oktober 2020, zodat de belastingen met een vertraagd ritme zullen worden geïnd. We zetten bovendien ook in op een snelle betaling van facturen aan onze eigen leveranciers.

Lokeren.be/koop-lokaal
Naast deze fiscale maatregelen zorgen we ook voor een overzicht van lokale handelaars/horecazaken op onze website waar je tijdens deze crisis wél terecht kan en/of met een overzicht van hun aangepaste openingsuren. We herhalen ook de oproep aan onze inwoners om de lokale horeca en handel te ondersteunen, door bijv. een extra bestelling te plaatsen voor afhaalmaaltijden of de aankoop van cadeaubonnen bij lokale handelaars als bewijs van uitgesteld aankopen. Handelaars die een plekje willen op die overzichtswebsite moeten zich gewoon registeren via www.lokeren.be/koop-lokaal.

Stad voorziet 1,5 miljoen euro
De Stad Lokeren voorziet 1,5 miljoen euro om de impact van de coronacrisis op te vangen. De impact op de stad is immers zeer groot. Zowel de Lokerse economie (bedrijven, handelaars, horeca, zelfstandigen, …), de meest kwetsbaren in onze samenleving als het middenveld zijn zwaar getroffen. Het college van burgemeester en schepenen werkt daarom niet alleen noodzakelijke maatregelen uit op korte termijn, maar ook acties om Lokeren op langere termijn te doen heropleven. Lees meer.