Inschrijven Kinder- en jeugdjury

Jouw contactgegevens

Ik geef de toestemming om via dit formulier gegevens te verwerken in verband met de inschrijving voor de kinder- en jeugdjury. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Het stadsbestuur houdt uw gegevens bij zolang noodzakelijk is. U heeft het recht om geïnformeerd te worden, uw gegevens in te kijken en te corrigeren indien nodig. Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om vergeten te worden (art 17. AVG). Meer info omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u vinden op de algemene privacyverklaring die we hier beschikbaar stellen of ter inzage liggen op de verschillende diensten. Verdere vragen omtrent de verwerking uw gegevens kan u stellen via de informatieveiligheidscel

Controlevraag (zo weten we dat je geen robot bent)