Sport- en zomerkampen en speelpleinwerking

Tijdens de zomervakantie voorziet de dienst Sport- en Jeugd opnieuw in een leuk sport- en vrijetijdsaanbod. Gezien de huidige omstandigheden wordt het laatste nieuws hieromtrent online meegedeeld. Volg dus zeker hier mee voor de meest recente updates omtrent het zomeraanbod.