Plechtige diensten

Plechtige burgerlijke diensten (huwelijk, begrafenis) kunnen doorgaan. Ingevolge het ministerieel besluit dd. 15 mei, worden sinds 18 mei op het huwelijk toegelaten:

  • Voorlopig kunnen er op het stadhuis maximaal 10 genodigden aanwezig zijn tijdens de plechtigheid. Enkel dan kan de social distancing gerespecteerd worden. 

Betrokkenen worden vanuit onze dienst allen verwittigd.

Behalve voor het bruidspaar, dienen de afstanden van 1.5 m hierbij gerespecteerd te worden.

Trouwfeesten zijn verboden.

Begrafenisceremonies: maar enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

Wie meer info wenst, kan contact opnemen via:

burgerzaken@lokeren.be
09 340 94 41