Corona en sport

Sinds de start van de Coronapandemie gingen alle geledingen van de sportsector aan de slag met de opmaak van diverse protocollen. Intussen zijn we enkele maanden verder en zijn er zo veel protocollen in omloop, dat het steeds moeilijker wordt de correcte en actuele richtlijnen terug te vinden. Vanaf 1 september wil de sportsector dan ook meer stabiliteit en een hogere mate van voorspelbaarheid geven in deze wildgroei aan protocollen. Daarom werden in de zomer concrete scenario’s uitgewerkt op basis van vier kleurcodes die de mate van dreiging van de epidemie weergeven. Afhankelijk van de kleurcode zullen andere veiligheidsrichtlijnen van toepassing zijn.

De stad Lokeren engageert zich om op deze pagina alle actuele informatie van de bovenlokale overheden te bundelen en de lokale en actuele protocollen ter beschikking te stellen.

Meer informatie kan je tevens terugvinden op de website van Sport Vlaanderen : https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

En de websites van de verschillende sportbonden.

 

Aan onze sportclubs!

Als organisator van een sportwedstrijd word je geacht de veiligheidsvoorschriften te kennen en zorg je voor een strikte naleving hiervan. Dit betreft minimaal de toepassing van het ‘protocol voor de organisatie van sportevenementen en wedstrijden van Sport Vlaanderen’ waar opgelegd, aangevuld met protocollen van de betreffende sportbonden. Er is enkel een meldingsplicht voor de organisatie van sportwedstrijden indien ze aanzien worden als een evenement. Meer informatie hierover in het ‘Protocol sport stad Lokeren’.

Opgepast : Er zullen steekproefsgewijs lokale controles gebeuren waarbij de Corona-verantwoordelijke van de organisatie bevraagd kan worden over de toepassing van de veiligheidsvoorschriften!

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u deze richten aan sportdienst@lokeren.be

 

Momenteel bevinden we ons in kleurcode: GEEL

Protocol sport stad Lokeren, geel, dd 01092020

Leidraad code geel Sport Vlaanderen

Procedure bij vaststelling besmetting - voorstel Sport Vlaanderen

Protocol gebruik sportinfrastructuur stad Lokeren door clubs, geel, dd 01092020

Kleurcodes sport Sport Vlaanderen

Protocol sportlessen stad Lokeren, geel, dd01092020

Protocol gebruik zwembad en schoolzwemmen, geel, dd. 01092020

Registratieformulier Covid 19