Woonzorgcentra

UPDATE 16 APRIL

Lokerse woonzorgcentra openen niet de deuren, ondanks nieuwe maatregel Veiligheidsraad
Uit veiligheidsredenen heeft Sakura i.s.m. Stad Lokeren beslist om geen gevolg te geven aan de nieuwe maatregel van de Nationale Veiligheidsraad die werd uitgesproken op woensdag 15 april, waarin gesteld werd dat woonzorgcentra en andere zorginstellingen bezoek mochten ontvangen (weliswaar gelimiteerd). Deze beslissing wordt niet gedragen door de Lokerse instellingen gezien dit niet haalbaar is, noch op organisatorisch vlak, noch op gezondheidsvlak. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep blijven de deuren voorlopig nog gesloten

(Bron: Zorgbedrijf Sakura)

Er geldt een algemeen bezoekersverbod in onze woonzorgcentra. Inmiddels zijn ook een aantal (begeleidende) maatregelen goedgekeurd:

1. Algemeen bezoekersverbod:

• Er geldt een algemeen bezoekersverbod met ingang vanaf 12 maart 2020.
• Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk voor:

o Medewerkers
o Externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker, kapper, logopediste,…)
o Stagiaires: individuele afspraken per school
o Familieleden als bewoner in palliatieve setting: hiervoor worden individuele afspraken gemaakt met de familie

• Telkens aanbellen aan de hoofdingang
• Geen toegang tot het woonzorgcentrum mogelijk voor:

o Vrijwilligers
o Pedicures voor niet dringende behandelingen

2. Wassen persoonlijke kledij:

• Door het bezoekersverbod is het niet meer mogelijk om persoonlijke kledij door familie of door een externe wasserij te laten doen.
• Hiervoor dient de niet-getekende kledij die gedragen zal worden, genaamtekend te worden op de linnendienst; de huishoudelijke diensten van de afdeling nemen hiervoor initiatief.

3. Consultaties bij medische specialisten of tandartsen buiten het woonzorgcentrum kunnen doorgaan als de huisarts dit aangewezen vindt. De hoofdverpleegkundige van de afdeling gaat hierover in overleg met de huisarts.

4. De cafetaria is tijdelijk gesloten.

5. Aangezien het contact met externen beperkt moet worden, is het op bezoek gaan van onze bewoners buiten het woonzorgcentrum tijdelijk niet toegelaten. De medewerkers van animatie zullen met de families afspraken maken voor contact via telefoon of via Skype.

6. Er worden op elke campus 3 momenten per week voorzien dat familieleden zaken kunnen brengen die bezorgd zullen worden aan je familielid. We zouden deze momenten ook gebruiken om de post door te geven naar de families:

• In WZC Ter Durme is dat op maandag om 17-18 uur, woensdag van 9-10 uur en vrijdag van 10-11 uur.
• In WZC Hof van Eksaarde is dat op maandag van 10-11 uur , dinsdag om 17-18 uur, vrijdag van 10-11 uur.
• In WZC Ter Moere is dat op maandag van 9-10 uur, woensdag van 17 -18.30 uur en donderdag 9-10 uur.

We beseffen dat deze maatregelen een grote impact hebben, zowel voor onze bewoners als voor hun familieleden. Vanzelfsprekend proberen we iedereen kort op de bal te informeren mochten er zaken in onze woonzorgcentra hieromtrent wijzigen. Dit is ook terug te vinden op affiches aan de hoofdingang. Ook zullen we de laatste updates op onze website plaatsen. Zie: www.zorgbedrijfsakura.be (onder Nieuws).