Huisartsen & AZ Lokeren

Om een goede basiszorg te garanderen in deze uitzonderlijke omstandigheden gaan huisartsen en ziekenhuizen op een andere manier tewerk*:

  • Je kan het ziekenhuis enkel in na een doorverwijzing van de huisarts voor ernstige acute aandoeningen. De spoedafdeling is niet langer vrij te betreden voor mensen met een luchtweginfectie. Neem hiervoor altijd contact met je huisarts of in acute situaties met het noodnummer 112. Alle andere ernstige ziektes en aandoeningen kunnen wel nog via spoed aangemeld worden. Bij voorkeur na doorverwijzing van een huisarts. De routinebehandelingen worden uitgesteld.

  • Bezoek is niet langer toegestaan in het ziekenhuis. Enkel kinderen, vrouwen die moeten bevallen en minder mobiele patiënten mogen begeleid worden door 1 persoon. Dit geldt ook op de dienst spoedgevallen. Wie persoonlijke spullen van een familielid in het ziekenhuis wil afzetten of ophalen, dient zich te melden aan het onthaal. Hierna krijg je de juiste instructies. Er worden geen uitzonderingen toegestaan.
  • Alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen in het AZL worden geannuleerd. Vanzelfsprekend betekent dit ook dat alle dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen wel kunnen blijven gebeuren. Ook alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, enz.) worden voortgezet.

  • De huisartsen doen geen vrije consultaties De online agenda wordt tijdelijk onbeschikbaar. Wie toch de huisarts wenst te zien, maakt telefonisch een afspraak. Zo willen we de patiënten met luchtweginfecties scheiden van de anderen. Een dergelijke aanpak en behandeling moet een verdere verspreiding van het coronavirus beperken.

  • De huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Indien nodig, vragen we om langs te komen naar de praktijk nadat je een telefonische afspraak hebt gemaakt.

  • Ook tijdens het weekend probeer je je eigen huisarts eerst telefonisch te bereiken. Bij afwezigheid zal hij naar de wachtdienst doorverwijzen:

        09 348 78 78 voor Lokeren
        09 349 64 74 voor Eksaarde-Moerbeke

👉 Zorg ervoor dat je bij een consult steeds je e-ID meeneemt.

❤ AZ Lokeren gaat een Skypeverbinding opzetten zodat de patiënten en hun familie elkaar kunnen zien en spreken. Voor patiënten waarbij het niet mogelijk is om via de computer contact te maken, voorziet het ziekenhuis een aparte telefoonlijn die een aantal uren zal openstaan. Zo kunnen ze rechtstreeks contact maken met hun familie.

Meer info of vragen?

De wachtdiensten van de huisartsen krijgen bijzonder veel oproepen over het coronavirus. Wie vragen heeft, maar zich niet ziek voelt of geen dokter nodig heeft, belt het best naar het speciale infonummer 0800 14 689 om de druk op onze huisartsen niet te verhogen.

Alvast voor het begrip. Met jouw hulp en medewerking kunnen we een vlotte en goede zorg blijven verlenen.  

Vanwege het stads/gemeentebestuur, de huisartsenvereniging der Durmestreek en het AZL.

 

 
* Deze maatregelen zijn al zeker tot en met 5 april 2020 van kracht. De richtlijnen van de FOD Volksgezondheid worden op de voet opgevolgd. Mocht deze termijn verlengd worden, zullen ook wij deze volgen.