Hulp nodig?

Professionele hulp via deze hulplijnen

  • Tele-Onthaal: bel 106 (24 uur op 24, 7 dagen op 7) of chat via www.tele-onthaal.be
  • CAW: bel 0800 13 500 of chat via www.caw.be
  • Awel (voor kinderen en jongeren): bel 102 of surf naar www.awel.be
  • JAC (voor kinderen en jongeren): chat via www.caw.be/jac
  • CLBch@t (voor scholieren en studenten): chat via www.clbchat.be
  • Teleblok (voor scholieren en studenten): chat via www.teleblok.be
  • 'Nu praat ik erover' (voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met geweld of misbruik): chat via www.nupraatikerover.be 
  • 1712 (familiaal en ander geweld): bel 1712 of surf naar 1712.be
  • 1813 (zelfmoordlijn): bel 1813 (24 uur op 24, 7 dagen op 7) of chat en mail via www.zelfmoord1813.be

Hoe een pensioen of IGO aanvragen tijdens deze coronacrisis?

Via deze weg vraag je meer info over je pensioen of inkomensgarantie ouderen (IGO). 

 

Meertalige coronacommunicatie

Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering bundelt hier allerlei meertalige info
Ook op info-coronavirus.be vind je meertalige informatie.