Resultaten grote jongerenenquête over corona en welzijn

Resultaten grote jongerenenquête over corona en welzijn

2045 Lokerse jongeren lieten zich horen

De Lokerse jeugdraad nam, in samenwerking met Stad Lokeren, een grootschalige enquête af om het welzijn bij de Lokerse jeugd te meten. Want de coronacrisis treft ons allen en zeker ook de jongeren. Lokeren telt ongeveer 10 000 jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Een niet te onderschatten doelgroep dus.

Via de bevraging wilde men te weten komen hoe het met de jongeren in Lokeren gaat tijdens de coronaperiode en daar ze in geslaagd. Meer dan 2000 jongeren vulden de enquête in.

Opvallende resultaten

De jongerenenquête is gebaseerd op een gelijkaardig onderzoek dat in Vlaanderen werd afgenomen door KEKI (kinderrechtenorganisatie). Uiteraard werd deze aangepast naar de Lokerse context.

Er werd al heel wat aandacht besteed aan jongerenwelzijn en het blijft belangrijk om hier in de besluitvorming naar de toekomst toe nog meer rekening mee te houden, waar mogelijk.

Nele Casneuf, voorzitster van de jeugdraad licht enkele belangrijke bevindingen toe:

“Heel wat jongeren geven aan zich te vervelen, eenzaam te voelen en meer stress te hebben. Daarnaast zegt de helft, de coronamaatregelen niet duidelijk te vinden.

Het zal belangrijk zijn om in de toekomst duidelijk te communiceren rond coronarichtlijnen naar jongeren toe, bijna de helft vindt de regels onduidelijk. Daarnaast zijn jongeren ook vragende partij naar corona-proof evenementen of activiteiten.

We merken op dat heel wat jongeren geen eigen plek hebben waar ze even alleen kunnen zijn of tot rust kunnen komen. Diezelfde groep geeft ook aan niet te beschikken over een stille studieruimte waar ze kunnen werken voor school.”

“Als schepen van jeugd is het belangrijk om informatie te krijgen van hoe onze jonge Lokeraars zich voelen in deze toch wel heel moeilijke tijden. De aanbevelingen van de jeugdraad neem ik dan ook zeker mee. Aan een aantal aanbevelingen zijn we reeds tegemoet gekomen: vanaf 14 december kunnen studenten hoger onderwijs terecht in enkele coronaproof bLokspots. Voor de meest kwetsbare leerlingen worden ook al laptops voorzien en is er een sterke ondersteuning vanuit de Brugfiguren. Aldus Marjoleine De Ridder – Schepen van Sport, Jeugd en Kinderopvang. “Zodra de coronamaatregelen iets kunnen versoepelen, zal de jeugddienst bekijken wat wel en niet kan om onze jeugd toch enig perspectief aan te bieden: hoe creatief of streng coronaproof men ook moet zijn.”

“De stad doet al heel wat voor de Lokerse jeugd en daar zijn we enorm dankbaar voor. We vinden het als jeugdraad belangrijk om een nauw contact te behouden en inspraak te hebben wanneer er nieuwe of andere maatregelen komen rond de coronacrisis.” aldus Nele Casneuf.

De jeugdraad van Lokeren heeft als missie Lokerse jongeren een stem te geven en stelt daarom de resultaten en adviezen voor op het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2020.

Iedereen die geïnteresseerd is in de resultaten en adviezen kan deze verkrijgen in een bundeltje door een mail te sturen naar nele.casneuf@lokeren.be of naar jeugdraad@lokeren.be

Via Jeugdraad - Bestanden kan je het volledige rapport lezen.