Vacatures stad en OCMW

Vacatures worden bekendgemaakt via deze website, de WIS-computer van de VDAB, sociale media, affichering in openbare gebouwen, en eventueel ook via gedrukte media.  U kan zich ook inschrijven op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de stad, waarin vacatures eveneens worden gepubliceerd.

EVA vzw  GEZINSWELZIJN LOKEREN

Kinderdagverblijf Patjoepelke - Wistik

organiseert een vergelijkend examen voor :  

1) 1 KINDERBEGELEID(ST)ER (19u)

2) 1 KINDERBEGELEID(ST)ER (20u)
     (Indiensttreding voorzien op 08.2017)

Voor deze functie wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

Om zich geldig kandidaat te stellen dienen de sollicitanten de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden af te halen op het secretariaat van de EVA vzw

Gezinswelzijn, Sportlaan 4, 9160 Lokeren.

Dit kan iedere werkdag ts 09.00 uur en 12.00 uur of na afspraak 09/340 95 90.

De kandidaturen (bestaande uit een motiviatiebrief en een curriculum vitae) moeten uiterlijk op DONDERDAG 22 december 2016 ingediend worden. Ofwel door middel van een aangetekende zending of  door afgifte op het secretariaat van de EVA vzw Gezinswelzijn, Sportlaan 4 te Lokeren.

Het vergelijkend examen dat zal bestaan uit een schriftelijk gedeelte, een  mondeling gedeelte en een praktische proef zal georganiseerd in februari 2017. Het juiste uur en de data voor het vergelijkend examen wordt later schriftelijk medegedeeld.