Bekendmakingen

Huisvesting

Gemeentelijk reglement leegstand

Premie voor bouwen van woning na slopen van krotwoning: wijziging reglement

Onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de gedeeltelijke vaststelling van de inventaris van archeologische zones.

Het openbaar onderzoek opent op 5 september 2016 en sluit op 4 november 2016.

Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be .

Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v Team administratie en procedures, Koning Albert II-laan 19 bus , 120 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

 

Milieu

Milieuvergunningsaanvraag Rudi D'Haen

Milieuvergunningsaanvraag Thaann Engineering

Milieuvergunningsaanvraag Q-Food

Milieuvergunningsaanvraag Karin Van de Walle

Milieuvergunningsnaanvraag Marchem

Vis- en voederverbod vijver park Ter Beuken

Milieuvergunningsaanvraag AS24

Milieuvergunningsaanvraag Tankterminal

Milieuvergunningsaanvraag OCMW Lokeren

Milieuvergunningsaanvraag Meiresonne

Milieuvergunningsaanvraag Aliplast

Milieuvergunningsaanvraag TI Group Automotive

Milieuvergunningsaanvraag Veehandel MW

Milieuvergunningsaanvraag Nouratex bvba

Milieuvergunningsaanvraag Kuwait

Milieuvergunningsaanvraag Bonar

Polder tss Schelde en Durme


Polder tss Schelde en Durme (2)

Vraag oeverversterking 

Milieuvergunningsaanvraag RC Top Lokeren 

Milieuvergunningsaanvraag Rundveehouderij Everslaarstraat

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Luc Pauwels

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Dats

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Sint-Paul, Weverslaan

Milieuvergunningsaanvraag rundveehouderij

Milieuvergunningsaanvraag A-Pack

Milieuvergunningsaanvraag Lukoil

Op 6 maart 2015 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op de VLM-website.

2015/040 - Datum bekendmaking 05/03/2015
Milieuvergunningsaanvraag Christiaan De Brandt

Ruimtelijke ordening

Project-MER BEDRIJVENTERREIN E17/4 te Lokeren
Bekendmaking terinzagelegging project-MER

Bekendmaking openbaar onderzoek : rooilijnplan Buurtweg nr. 7 Doorslaardam + onteigeningsplan bij hoogdringendheid Fietspad Doorslaardam

Download hier de plannen:
document 1 - document 2 - document 3 - document 4

 

 

Bekendmaking openbaar onderzoek : onteigeningsplan Molensite

Datum beslissing 05/09/2016
Datum bekendmaking 26/09/2016

Bekendmaking openbaar onderzoek: Bescherming als monument van 2 opgaande olmen in de Kriktestraat zonder nummer.
Datum bekendmaking 01/08/2016
Datum beslissing 12/07/2016

2016/193 RUP Dranken Van Eetvelde
Datum bekendmaking : 24/06/2016 - Datum beslissing : 25/04/2016

RUP Dranken Van Eetvelde – definitieve vaststelling

Datum beslissing 25/04/2016 - Datum bekendmaking 28/04/2016

2016/067 : Ontheffing van de PLAN-MER-PLICHT voor het RUP Woonuitbreidingsgebied Liniestraat – Datum Beslissing : 29/02/2016 – Datum van publicatie : 01/03/2016. En dan de bekendmaking er aan hangen. 

Infrastructuurwerken Roggestraat

Uitvoeringsplan dranken Van Eetvelde: Datum beslissing 26/10/2015 - Datum publicatie 13/11/2015. Meer info op onze webpagina met 'lopende RUP-procedures'.

2015/172 : Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de goedkeuring van het RUP Bergendries-Ueberg

2015/173 : Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de goedkeuring van het RUP Slachthuis (deelplan 1: Slachthuis, deelplan 2: op te heffen reservatiestrook, deelplan 3: Prinses Joséphine Charlottepark)

2015/112 : RUP Bergendries-Slachthuis: definitieve vaststelling door de gemeenteraad
Datum beslissing 26/05/2015 – Datum bekendmaking 28/05/2015

2015/098 RUP Bergendries-Ueberg: definitieve vaststelling door de gemeenteraad
Datum beslissing : 04/05/2015 - Datum bekendmaking : 04/05/2015

2015/090 Bescherming als monument Villa Ter Beuken
Datum beslissing 24/04/2015 - Datum bekendmaking 24/04/2015

2015/072 PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Lokeren - Datum beslissing 03/04/2015 - Datum publicatie 03/04/2015
Brief
Besluit

2015/ ontheffing van de PLAN-MER-plicht voor het RUP ontwikkeling woonuitbreidingsgebieden - Datum beslissing: 24/3/2015 - Datum publicatie: 26/3/2015

2015/054 - Datum beslissing: 11/03/2015 
Ontheffing van de PLAN-MER-plicht voor het RUP Dranken Van Eetvelde

2015/048 - Datum beslissing: 05/03/2015
Rup Poststraat-Brugstraat

2015/047 - Datum beslissing: 05/03/2015
Rup Waasmunsterbaan-Rozenstraat

2015/046 - Datum beslissing: 05/03/2015
Rup Gasstraat

Beleid

2015/315
Stad budget

Politiezone begroting vaststelling

Goedkeuring begroting politiezone

Actualisatie Meerjarenplan

Vaststelling budget

Actualisatie strategische en financiële nota 

Verkeer

Parktheaterfestival: verkeersmaatregelen

Kermis Doorslaar: verkeersmaatregelen

2017/77

 1.        Klokjesworp op zaterdag 15 april;
 2.        Buitenspeeldag Nachtegaallaan 19/04;
 3.        Kruisridders van 30/04 tot 14/05;
 4.        Groot Fietsexamen op 8 en 9 mei;
 5.        Reynaert Viert Meye op 20 mei;
 6.        Molsbergenkermis op zondag 21 mei;
 7.        Wielerwedstrijd WAOD Doorslaar op zondag 21 mei;
 8.        Verkeershappening politie op dinsdag 23 mei;
 9.        Kunst- en ambachtenmarkt op maandag 5 juni;
 10.     Bazar Gezoârde op zondag 25 juni.

2017/052

Protestactie Vlaams Belang

2016/222

Sportfeest KLJ 03/07/201 6 (gepasseerd)
Draaiorgelfestival op Kerkplein op zondag 10/07;
Septemberkermis Eksaarde van vrijdag 16 tem zondag 18/09.

 

2016/187

Schoolfeest Rozen

2016/168

Buurtfeest nieuwe dreef

2016/167

2016/132

1)       Spelnamiddag Dienst samenleving Kerkplein 04/05;

2)       Wielerwedstrijd WAOD Doorslaar 15/05;

3)       Doortocht Baloise Belgium Tour op 26/05;

4)       Doortocht Grote Prijs Gemeente Beveren (Schaal Schoeters) 04/07.

2016/106

2016/091

Politieactie 01/03 Opendeurdagen Kerkstraat 06/03

Schoolfeest Spoele 18 en 19 maart

2016/031

1)       Carnaval – 3 stoeten (waarvan de kinderstoet al morgen om 14 uur!);

2)       Buurtfeest Kopkapelstraat op 02 en 03/07/2016;

3)       Molsbergenkermis 15/05/2016;

4)       Klokjesworp op 26/03/2016;

5)       Verkeershappening politie op 17/05/2016;

6)       Wielerwedstrijd Omloop van het Waasland op 13/03/2016.

Paddenoverzetactie Waasmunsterbaan 2016

Buitenspeeldag in de Nachtegaallaan op woensdag 13 april 2016.

2015/295

City Trail op 12/12/2015;

Kerst in de Kerkstraat op 19 en 20/12/2015;

Nieuwjaarsreceptie + vuurwerk op 02/01/2016.

2015/238

De paardenprijskamp te Eksaarde op  22 en 23/09/2015
Stad op Stelten op 17/10/2015
Strapdag van basisschool Tovertuin op 18/09/2015
Koveken van 25/09/ tot 28/09/2015
Het buurtfeest in de Nieuwe Dreef op 19/09/2015.

Zaterdag 12/09 Modewandeling, Vrijetijdsmarkt en Lokeren Zingt;
Zondag 13/09 Bosrun Daknam;
Zondag 13/09 Buurtfeest Pastorijstraat;
Vrijdag 18/09 Strapdag Stedelijke Basisschool Spoele;
Zaterdag 19/09 Buurtfeest Naastveldstraat.

Opendeur brandweer 06/09;

Wielerwedstrijd Daknam 06/09 

2015/186
TVR openluchtmis Heirlandkapel 15/08/2015;
TVR burgemeester Raemdonckkermis van 28 tem 31/08/2015;
TVR Motorcross Doorslaar Mabilde van 2 tot 4/10/2015.

2015/174
Fietstocht Doorslaardorp 26/07/2015 
Wielerwedstrijd Spoele-Heiende op 03/08/2015;
Wielerwedstrijd Bergendries – Daknam op 05/08/2015;
Wielerwedstrijd Doorslaar 07/08/2015 (ander parcours dan vorige jaren door werken Rechtstraat);
Speelstraat Roger de Neefstraat tussen 1 en 15 augustus.

Het gebruik van de pijpenkop in de Jozef De Veusterstraat als speelplaats voor de stedelijke basisschool Spoele vanaf 1 september tot eind december 2015;

De doortocht van de wielerwedstrijd Stadsbelangen Sint-Niklaas op zaterdag 11 juli 2015.

Lokoda zaterdag 27/06;

Septemberkermis Eksaarde 18 – 20/09/2015;

Buurtfeest Zwaluwstraat 22/08/2015;

Buurtfeest Molenbergwijk – jogging op 10/07/2015.

Doortocht van de 2de rit van de Ronde van Oost-Vlaanderen op donderdag 20 augustus te Lokeren

First fit stratenloop 23 augustus in Oudenbos

Speelstraat Nieuwe Stationsstraat

Speelstraat F. Verbiest en C. Lievensstraat

Schoolfeest Spoele op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015;

Buitenspeeldag in de Nachtegaallaan op woensdag 1 april 2015;

Reynaert Viert Meye op zaterdag 16 mei 2015;

Kunst- en ambachtenmarkt te Daknam op maandag 25 mei 2015;

Gezôarse Feesten van 28 tot 30 augustus 2015.

2015/053 Tijdelijke verkeersreglementen - Datum besluit: 09/03/2015
Wereldwaterdag
Verkeershappening
Doortocht Baloise-tour

Financieel 

BEKENDMAKING

2016/340 en ze zijn goedgekeurd op 19/12/2016

 

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: Blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in een Zone E9 met vermelding van de maximale parkeerduur - Goedkeuring

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op de omgevingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op de verkavelingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op milieuvergunningen - Goedkeuring​

Retributie op het afleveren van administratieve stukken - Goedkeuring

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het gebruik van het openbaar domein en het gebruik van water- en stroomvoorzieningen ter gelegenheid van kermissen, foren en circussen - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen op de openbare weg. Goedkeuring.

Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring

Deze reglementen zijn hier terug te vinden.

BEKENDMAKING

2015/314

De Burgemeester van de Stad Lokeren maakt hierbij overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet volgend gemeenteraadsbesluit tijdens de zitting van 14 december 2015 bekend:

 •         Retributie op huwelijken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op tweede verblijven.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels of onbebouwde gronden in industriegebied. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde algemene gemeentebelasting op bedrijven. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd. Goedkeuring.

Deze besluiten liggen vanaf heden ter inzage op de Financiële Dienst, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, alle werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u (op dinsdag tot 19.00u en niet op vrijdagnamiddag).
Al deze documenten zijn ook hier te raadplegen.

Andere

Collectieve toestemming voor het maskeren en vermommen tijdens de carnavalsperiode 2016

Bij besluit van de Burgemeester 2015/215 dd. 16.09.2015 werd beslist dat er een algemeen verbod uitgevaardigd wordt voor particuliere thuisslachtingen waarvoor een slachtaangifte is vereist, op het grondgebied van de stad Lokeren en dit van 23 tot en met 25 september 2015.

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan alle betrokken stadsdiensten.

2015/153. Verbod op het gebruik van glazen recipiënten in herbergen in de Daknamstraat in het kader van alle thuiswedstrijden met hoog en gemiddeld risico van Sporting Club Lokeren Oost-Vlaanderen. Besluit genomen op 3 juli 2015.

2015/152. Politieverordening. Instellen perimeter in het kader van wedstrijden met hoog en gemiddeld risico van Koninklijke Sporting Club Lokeren Oost-Vlaanderen. Besluit genomen op 3 juli 2015. 

2015/113 Nieuw artikel politiereglement - Beslissing GR 26/05/2015 met datum bekendmaking 29/05/2015.

2015/63 gebruik lokalen kunstacademie - Datum beslissing: 16 maart 2015

2015/62 gebruik refter en sanitair school Eksaarde - Datum beslissing: 16 maart 2015

2015/61 gebruik oud schoolgebouw Staakte - Datum beslissing: 16 maart 2015

2015/60 gebruik ICT lokaal school Staakte - Datum beslissing: 16 maart 2015

Kennisgeving project-MER ‘vervanging van de geleiders van de 380 kV-hoogspanningslijn van Kruibeke tot Zomergem’

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, wil overgaan tot de vervanging van de geleiders van de bestaande 380 kV-hoogspanningslijn van Kruibeke (hoogspanningsstation Mercator) tot Zomergem (hoogspanningsstation Horta). De klassieke AMS-geleiders (Aluminium-Magnesium-Silicium) worden vervangen door hoogperformante HTLS-geleiders (High Temperature Low Sag). Dit laatste type heeft een hogere transportcapaciteit. Deze werken zijn voorzien vanaf 2017.

Eerst vindt nog een milieuonderzoek (project-MER) plaats. Ook u kan uw visie weergeven over de volledigheid van het geplande onderzoek. Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de kennisgevingsnota die ter inzage ligt op het stadhuis van de stad Lokeren – dienst Ruimtelijke Ordening - alle werkdagen van 9 u tot 12 u en van 13.30 u tot 17 u (op dinsdag tot 19 u), behalve op vrijdagnamiddag. De documenten liggen ter inzage van 9 september 2015 tot en met 7 oktober 2015.

Meer informatie over het project en het onderzoek is ook te vinden op de website van Elia www.elia.be/mercator-horta of via (http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank  dossier code PR2240).   

U kan de bekendmaking van de terinzagelegging hier bekijken.