UiT In Lokeren

Werk en ondernemen

Industriegronden

Lokeren beschikt in totaal over ongeveer 260 ha industriegrond, verdeeld over vijf industrieterreinen die infrastructureel volledig zijn uitgerust. Ze hebben een unieke ligging vlak bij de autosnelweg E 17 en de N70.

In mei 1962 werd het eerste perceel verkocht in het industriepark N 70. Momenteel hebben zich al een veertigtal bedrijven in die zone gevestigd. Daarna kwam het industrieterrein Rozen aan de beurt waar in maart 1966 de eerste firma's een terrein kochten. In 1968 begonnen de investeerders zich te vestigen in het eerste industriepark dat gerealiseerd werd langsheen de E 17, nl. het industriepark E 17/1. In 1992 werd het eerste perceel industriegrond gelegen in het industriepark E 17/2 verkocht. Ondertussen zijn ook daar al 18 bedrijven gevestigd.

Ook het industriepark E 17/3 is volledig uitverkocht en daar zijn nu 122 firma's gevestigd. Er wordt nu werk gemaakt van de realisatie van het industriepark E 17/4. Na onteigening en na uitvoering van de noodzakelijke infrastructuurwerken zal er nog een ruime oppervlakte kunnen aangeboden worden aan kandidaat-investeerders.


Voor het aankopen van industriegrond en voor informatie over prijs en opgelegde voorwaarden kunnen belangstellenden terecht op het secretariaat.

STADSTELEVISIE OVER LOKERSE INDUSTRIE
De Lokerse stadstelevisie besteedde al twee keer uitgebreid aandacht aan de Lokerse industrie. U kan de aflevering hier herbekijken.

VACATURE OVER LOKERSE ECONOMIE
Het weekblad vacature besteedde in november aandacht aan de economische bedrijvigheid in Lokeren en de industrieterreinen. Lees het artikel hier.

Contact :
Industriegronden
Groentemarkt 1
9160 Lokeren
Rita Van Kerrebroeck
09/340.94.04
fax 09/340.94.79
industriegronden@lokeren.be

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04