UiT In Lokeren
Foto hoofding

Milieu en landbouw

Reglement inzake aanleg en/of onderhoud kleine landschapselementen

VERNIEUWD SUBSIDIEREGLEMENT VOOR BEHEER VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

De stad heeft in functie van een optimale werking het subsidiereglement voor aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen aangepast (bij raadsbesluit d.d. 15 december 2009). Voorbeelden van kleine landschapselementen zijn houtkanten, knotbomenrijen of veedrinkpoelen. Ze hebben een zeer belangrijke landschappelijke waarde en vervullen een belangrijke rol als verbindingselement tussen natuurgebieden voor de fauna en flora.

Hoe werkt het subsidiereglement ?
De werkwijze gaat in vanaf het volgende werkseizoen (1 november 2010 tot 31 maart 2011) :

U dient een subsidieaanvraag tijdens het werkseizoen, na de werkzaamheden. De aanvraag kan vanaf 1 november en moet wel vóór 31 maart ingediend worden.
Alleen werken, die uitgevoerd zijn tijdens het werkseizoen waarin u de aanvraag indient, zijn subsidieerbaar. Periodiek onderhoud komt pas om een bepaald aantal jaren in aanmerking voor subsidie (bv. knotten van knotwilgen om de 5 jaar). De werken zijn na uitvoering onderworpen aan een terreincontrole.

De uitbetaling gebeurt in het jaar waarin het betroffen werkseizoen afloopt.
Bij een mogelijke overschrijding van het jaarlijks vastgelegde krediet gebeurt de herverdeling volgens het evenredigheidsprincipe.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de groenambtenaar op het telefoonnummer 09/340.94.67.
Het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier vindt u in de tekstlinks hieronder .

Stad Lokeren | Groentemarkt 1 | 9160 Lokeren | t 09/340.94.11 | f 09/340 94 79 | stadsbestuur@lokeren.be | OCMW: 09/340.86.04